عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

برای گرفته شدن این عکس 12 سال زمان صرف شده

برای گرفته شدن این عکس 12 سال زمان صرف شده
تا به حال چند بار پیش آمده که بخواهید خودتان از خودتان عکس بگیرید؟ و اصلا برای چه؟ ولی کسی هست که بیش از 12 سال هر روز از چهره خود عکس گرفته تا این تصویر مبهم را پدید بیاورد.
 
نواح کالینا 12 سال و پنج ماه هر روز از صورت خود در یک زاویه عکس انداخته و مجموعا بیش از 4500 عکس از بیش از یک دهه عکاسی از صورت خود دارد. به گزارش ایران ناز او با استفاده از یک نرم افزار این عکسها را روی هم قرار داده تا عکسی از میانگین چهره خود در طول این 12 سال پیدا کند و نتیجه آن چیزی است که در زیر می بینید.
 
برای گرفته شدن این عکس 12 سال زمان صرف شده