عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نخستین عکس جعلی تاریخ عکاسی جهان! (+عکس)

نخستین عکس جعلی تاریخ عکاسی جهان! (+عکس)
به این دو عکس خیره شوید. در یکی گلوله های توپ دیده می شود و در دیگری، خیر. عکس اصلی گرفته شده در جنگ کریمه بدون توپ است و عکس جعلی با توپ! به گزارش ایران ناز دره سایه مرگ نام این عکس است که در سال 1855 توسط راجر فنتون بعنوان یکی از اولین عکس های جنگی گرفته شده است.
 
نخستین عکس جعلی تاریخ عکاسی جهان! (+عکس)
روسیه با انگلیس و فرانسه و ساردینا و امپراطوری عثمانی درگیر جنگی شدند که از ان بعنوان یکی از اولین جنگهای مدرن دنیا نام برده شده است. در این جنگ است که اولین بار از تلگراف و دوربین عکاسی هم استفاده شده است. ایران ناز، ارول موریس مستند ساز معروف با سفر به کریمه درباره این عکس به تحقیق پرداخته و نشان داده که عکس با گلوله های توپ جعلی است و عکاس آن زمان – فنتون و دستیارانش- گلوله ها را با دست چیده اند.
 
نخستین عکس جعلی تاریخ عکاسی جهان! (+عکس)

اما اینکه چرا وی این کار را کرده برخی معتقدند وی خواسته احساس خود از جنگ را نشان دهد! در واقع نبرد کِریمه یا جنگ کریمه به جنگهای اکتبر 1853 تا فوریه 1856 گفته میشود که میان امپراتوری روسیه تزاری از یک سو و فرانسه، انگلیس، پادشاهی ساردینیا و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر رخ داد.