عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

الکل از کوکائین و هروئین هم زیان بارتر است!

الکل از کوکائین و هروئین هم زیان بارتر است!
یافته های جدید نشان میدهند که الکل نسبت به مخدرهایی مانند هروئین و کوکائین بسیار زیان بارتر است. به گزارش پیشگیری نوین به نقل از خبرگزاری فرانسه، دانشمندان بریتانیایی کمیته مستقل علمی داروها (ISCD) خطرات این مواد را در سطوح فردی و اجتماعی بررسی کردند و پی بردند الکل خطرناک ترین ماده مخدر است.
 
نتایج بررسی دانشمندان بریتانیایی، نظرات پیشین دانشمندانی که معتقد بودند هروئین و کوکائین خطرناک تر هستند را رد می کند. در این پژوهش محققان زیان مصرف مخدرها بر بدن و نظام بهداشت عمومی را محاسبه کردند و باورهای گذشته در زمینه مرگبارتر بودن هروئین، کوکائین و متامفتامین را زیر سوال بردند.
 
در این تحقیق به مخدرها بر اساس معیارهای معینی نمره ای از یک تا 100 داده شد و در نتیجه الکل 72 نمره را به دست آورد و رده های بعدی را به ترتیب هروئین و کوکائین با 55 و54 نمره کسب کرده اند.