عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

الکل از کوکائین و هروئین هم زیان بارتر است!

الکل از کوکائین و هروئین هم زیان بارتر است!
یافته های جدید نشان میدهند که الکل نسبت به مخدرهایی مانند هروئین و کوکائین بسیار زیان بارتر است. به گزارش پیشگیری نوین به نقل از خبرگزاری فرانسه، دانشمندان بریتانیایی کمیته مستقل علمی داروها (ISCD) خطرات این مواد را در سطوح فردی و اجتماعی بررسی کردند و پی بردند الکل خطرناک ترین ماده مخدر است.
 
نتایج بررسی دانشمندان بریتانیایی، نظرات پیشین دانشمندانی که معتقد بودند هروئین و کوکائین خطرناک تر هستند را رد می کند. در این پژوهش محققان زیان مصرف مخدرها بر بدن و نظام بهداشت عمومی را محاسبه کردند و باورهای گذشته در زمینه مرگبارتر بودن هروئین، کوکائین و متامفتامین را زیر سوال بردند.
 
در این تحقیق به مخدرها بر اساس معیارهای معینی نمره ای از یک تا 100 داده شد و در نتیجه الکل 72 نمره را به دست آورد و رده های بعدی را به ترتیب هروئین و کوکائین با 55 و54 نمره کسب کرده اند.