عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

زمستان برای متولین فصل سرما سخت تر است یا گرما؟

مجموعه : دانستنی ها
زمستان برای متولین فصل سرما سخت تر است یا گرما؟
زمستان برای كدام یك سختتر است! متولدان فصل سرما یا گرما؟
متولدان فصل گرما! زمستان كه میآید به زمین و زمان گیر میدهید؟ روز كوتاه و لباس های كلفت، شما را عبوس و خسته میكند و تا تمام شدن زمستان سرد و بی آفتاب، نمی توانید برنامه هایی برای زندگیتان بریزید؟ دیلی میل میگوید: اگر شما چنین حسی را بارها و بارها در فصل سرما تجربه میكنید، احتمالا متولد بهار یا تابستان هستید.

به گزارش ایران ناز دانشمندان معتقدند قرار گرفتن در معرض نور طبیعی در روزهای اول زندگی میتواند روی سیستم عصبی نیز تاثیر بگذارد و بههمیندلیل میگویند اختلال خلقی فصلی بستگی به میزان نوری دارد كه نوزاد در زمان تولدش در معرض آن قرار داشته است.

اگرچه سال های سال است كه متهم بالا و پایین رفتن خلق و خوی نوجوانان نوسانات هورمونی، شكست های ارتباطی یا مشكلات با خانواده بوده اما اینبار محققان می گویند كه این حسوحال از همان روزهای اول تولد برنامه ریزی میشود و حتی تا جوانی با فرد میماند.

در نهایت پژوهشگران پیشنهاد میكنند، در صورتیكه شما هم جزو این افراد هستید، بیشتر خودتان را از نور طبیعی بهرمند كنید تا افسردگی زمستانه سراغتان نیاید.