اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

افزایش سطح آب دریاها از کنترل انسان خارج شده است

مجموعه : مجله خبری روز
مطالعات موسسه ملی اقیانوس شناسی دانشگاه ساوثهمپتون نشان می دهد حتی در صورت ثابت نگاه داشتن وضعیت کنونی اتمسفر زمین، سطح آب دریاها همچنان 25 متر افزایش پیدا خواهد کرد.
مطالعات جدید نشان می دهد حتی در صورتی که بتوان وضعیت کنونی اتمسفر زمین را ثابت نگاه داشت، سطح آب دریاها با 25 متر افزایش مواجه خواهد شد. به بیانی دیگر انسان برای جلوگیری از افزایش ارتفاع سطح دریاها از زمان عقب مانده است.

محققان موسسه ملی اقیانوس شناسی دانشگاه ساوثهمپتون با بازسازی سطح آب دریا طی 520 هزار سال و مقایسه آن با میزان دی اکسید کربن و تغییرات جوی در همان دوره زمانی دریافتند ارتباط بسیار محکمی میان دی اکسید کربن و سطح آب دریاها وجود دارد.

بر اساس این ارتباط محققان محاسبه کردند درصورتی که بتوان میزان دی اکسید کربن موجود در اتمسفر زمین را ثابت باقی نگاه داشت، حرارت طی چند هزار سال آینده همچنان افزایش یافته و سطح آب دریاها را تا 25 متر افزایش خواهد داد.

این گروه اشاره کردند که افزایش سطح طی یک شب و یا چند هزار سال رخ نخواهد داد. مطالعاتی که طی سال گذشته انجام گرفته است نشان می دهد آب دریاها تا سال 2010 به صورت تقریبی 1.3 تا 2 متر افزایش پیدا خواهد کرد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در این صورت در سال آینده به صورت احتمالی مرزهای ساحلی مناطقی مانند اروپا، آمریکای شرقی و کارائیب با تغییرات عمده مواجه خواهند شد.پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز