عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

سلول های عصبی دریافت کننده اصلی نیکوتین

سلول های عصبی دریافت کننده اصلی نیکوتین
محققان دانشگاه آپسالا گروهی جدید از سلول های عصبی را شناسایی کردند که دریافت کننده اصلی نیکوتین در بدن است. به گزارشایران ناز به نقل از ساینتفیک، محققان دانشگاه آپسالا گروهی از سلول های عصبی را شناسایی کردند که نقش دربان را برعهده دارند و فرآیند یادگیری و ذخیره اطلاعات را در حافظه کنترل می کنند.

این سلول ها که اواِل اِم آلفا 2 نام دارند بخشی از هیپوکامپوس بوده و مجهز به نوعی گیرنده هستند که نیکوتین را جذب میکنند. هیپو کامپوس بخشی از مغز است که وظیفه ذخیره اطلاعات را در حافظه بر عهده دارد و امکان یادگیری مطالب جدید را برای مغز فراهم می کند. سلول های دربان آلفا 2 نحوه کنترل جریان اطلاعات را در ˈهیپوکامپوسˈ تعریف می کنند.

محققان برای شناسایی این سلول های عصبی از روش نوینی موسوم به اپتوجنتیکس بهره بردند که در آن از پرتوهای نور برای تحریک سلول های موردنظر و بررسی عکس العمل آن ها استفاده می شود. در جریان بررسی ها مشخص شده است که عملکرد سلول های آلفا 2 بر اثر تحریک توسط پرتوهای نور، دقیقا مشابه عملکرد آن ها در زمانی است که نیکوتین وارد جریان خون می شود.

پیش از این گفته می شد نیکوتین تاثیرفزاینده ای بر روند یادگیری و حافظه دارد، اما با شناسایی سلول های ˈآلفا2ˈ برای اولین بار به طور علمی ثابت شد که سلول های عصبی با نیکوتین در ارتباط هستند. شناسایی این سلول های دربان که بخش مهمی از شبکه حافظه محسوب می شوند، راه برای بررسی نحوه یادگیری و حفظ اطلاعات در مغز هموارتر می شود .