عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

اثری کمیاب و دیده نشده از سهراب‌ سپهری

اثری کمیاب و دیده نشده از سهراب‌ سپهری
ایران ناز، اثر سهراب متعلق به دهه 50 کارهای ایشان است که اصالت و سندیت آن توسط هنرمندان شاخص ایران تایید شده است.
 
اثری کمیاب و دیده نشده از سهراب‌ سپهری