اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بیرون کشیدن پیچ و میخ از معده مردی که فلز میخورد!!

بیرون کشیدن پیچ و میخ از معده مردی که فلز میخورد!!
پزشکان در یک شهرک ساحلی در شمال غربی کشور پرو مرد 38 ساله ای را با بیرون آوردن 17 قطعه فلزی از بدنش نجات دادند. در میان این اشیاء تعدادی میخ، یک سگک ساعت و یک چاقو وجود داشت که توسط این مرد بلعیده شده بوند.
به گزارش ایران ناز لوییز زارات به دلیل ابراز ناراحتی از دل درد شدید به بیمارستان انتقال داده شده بود. پزشکان بعد از عکسبرداری متوجه شدند 17 شیئ عجیب در قسمت معده و روده او وجود دارد.
اسکن های سیاه و سفید نشان دادند که استخوان بندی او پوشیده از اجسامی مانند پیچ، سیم خاردار، خودکار است و این اشیاء باعث کشیده شدن و انبساط معده او شده است.
طبق گفته پزشکان، زارات بیماری روانی دارد ولی هنوز مشخص نیست که چرا فلزات را می خورده است.