اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زایمان یک زن در پمپ بنزین به کمک مردی بی خانمان!

زایمان یک زن در پمپ بنزین به کمک مردی بی خانمان!
زایمان زود هنگام یک خانم در پمپ بنزین به کمک مردی بی خانمان شبیه حضرت مسیح…..!
به گزارش ایران ناز گفته می شود که مردی بی خانمان ناشناس که بسیار شبیه حضرت عیسی مسیح بوده است زندگی یک نوزاد تازه متولد شده را نجات داد.
 
زایمان یک زن در پمپ بنزین به کمک مردی بی خانمان!
 
کیتون موریس خانم بارداری است که در یک پمپ بنزین دچار درد زایمان زودرس شد و مجبور شد در اتاقک پمپ بنزین کنار جاده وضع حمل کند. اما زمانیکه نوزاد به دنیا آمد بند ناف دور گردن او پیچیده شده بود و نفس نمیکشید. در این هنگام یک مرد بی خانمان به کمک آنها آمده و جان نوزاد را نجات داد و فردای آن روز ناپدید شد.
 
زایمان یک زن در پمپ بنزین به کمک مردی بی خانمان!

به گفته شاهدان وقتی نوزاد به دنیا آمد مادر او فریاد زد: دخترم کبود شده است …. او نفس نمیکشد. در همین لحظه شوهر او با اورژانس تماس گرفت و تقاضای کمک کرد. ناگهان سر و کله مردی ژولیده که به نظر میرسید بی خانمان باشد پیدا شد او به آرامی همه را کنار زد و بالای سر زن رسید.
 
زایمان یک زن در پمپ بنزین به کمک مردی بی خانمان!

 
بند ناف را از دور گردن نوزاد باز کرد و به آرامی آنقدر پشت او را مالش داد تا بچه شروع به نفس کشیدن کرد. مامورین امداد میگویند درست ترین کار همین کار بوده است و او به بهترین وجه به این نوزاد کمک کرده است .‌آنها احتمال دادند که این مرد سابقا یک پزشک بوده است.
مسئول پمپ بنزین برای آن شب به این مرد جای خواب و خوراک داد اما این مرد که هیچکس نمیداند کیست فردای آن روز آنجا را ترک کرد و هیچ کس نمیداند این مرد آرام و با وقار با آن وضع آشفته از کجا رسید ، چگونه اطلاعات پزشکی خوبی داشت و به کجا رفت. همه شاهدان میگویند این مرد با موها و ریش های بلند و صورت آرام کاملا شبیه حضرت عیسی مسیح بوده است.