اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دستگیری بیرحم ترین مادر آمریکا هنگام تزریق هرویین

مجموعه : مجله خبری روز
دستگیری بیرحم ترین مادر آمریکا هنگام تزریق هرویین
یک مادر سنگدل و بی مسئولیت 30 ساله درحالی که نوزادش در صندلی عقب ماشین گریه می کرد به تزریق هروئین مشغول بود که توسط پلیس دستگیر شد. این زن به جرم غفلت از نگهداری فرزند خود، در اختیار داشتن هروئین و رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر بازداشت شده است. یک افسر پلیس در پارکینگ ساختمان دادگاه این زن را بازداشت کرده است.
 
دستگیری بیرحم ترین مادر آمریکا هنگام تزریق هرویین
به گزارش ایران ناز خانم بلی جولن 30 ساله پشت فرمان ماشین خود در حال تزریق هروئین بود که دستگیر شد. به گفته پلیس این زن در حالیکه اندکی شیشه پنجره خود را پایین کشیده بود و ماشین روشن بود در حالیکه فرزندش در صندلی عقب درحال گریه بود هروئین تزریق میکرد و تقریبا بیهوش شده بوده است.
پلیسی که او را دستگیر کرده است میگوید رد خون روی صندلی ماشین و لباس این زن مشهود بود و جای تزریق مواد مخدر به وضوح روی بازوی این زن مشاهده میشد. این زن علت گریه بچه 23 ماهه اش را گرسنگی اعلام کرده است و گفته از روز قبل هیچ غذایی به بچه نداده بوده است.
 
دستگیری بیرحم ترین مادر آمریکا هنگام تزریق هرویین

 
سرپرستی این بچه به یک موسسه حمایت از کودکان بد سرپرست سپرده شد. این زن به پلیس گفته است همیشه مقداری موادبه همراه دارد اما قصد نداشته است تمام آن را مصرف کند. این زن بازداشت شده است و تا دادگاه رسیدگی به اتهامش در زندان خواهد بود.