اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

دستگیری برخی از نظامیان طالبان با لباس زنانه!!

مجموعه : مجله خبری روز
دستگیری برخی از نظامیان طالبان با لباس زنانه!!
به گزارش ایران ناز طالبان شیوه‌های مختلفی برای انجام حملات علیه نظامیان خارجی و نیروهای دولتی در پیش گرفته‌ اند. استفاده از لباس نظامیان خارجی و نیروهای امنیتی افغان توسط شبه‌ نظامیان طالبان یکی از تاکتیک‌ های رایج این گروه است اما آنان برخی مواقع از لباس زنانه نیز استفاده میکنند.

گزارش هایی تصویری فراوانی وجود دارد که نشان میدهد شبه‌ نظامیان طالبان با استفاده از برقع، چادر و لباس زنانه قصد حمله به اهداف خود را دارند.

 
دستگیری برخی از نظامیان طالبان با لباس زنانه!!
 
دستگیری برخی از نظامیان طالبان با لباس زنانه!!
 
دستگیری برخی از نظامیان طالبان با لباس زنانه!!
 
دستگیری برخی از نظامیان طالبان با لباس زنانه!!
 
دستگیری برخی از نظامیان طالبان با لباس زنانه!!