اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مقایسه عجیب و جالب این دو خانم 51 ساله با یکدیگر

مقایسه عجیب و جالب این دو خانم 51 ساله با یکدیگر
این دو خانم هردو ۵۱ ساله هستن،اما این کجا و آن کجا!
این زن ۵۱ سال سن دارد و در شبکه های تلویزیونی به عنوان متخصص سلامت و طرفدار رویکرد جامع و مثبت نسبت به تغذیه و سلامت است. او همچنین ترویج کننده ورزش کردن و گرفتن رژیم غذایی گیاهی است!
 
مقایسه عجیب و جالب این دو خانم 51 ساله با یکدیگر
اما این زن نایجلا لاوسون ۵۱ ساله آشپز برنامه های تلویزیونی است. این خانم کسی است که در برنامه های آشپزی اش گوشت ،کره و دسر میخورد!
 
مقایسه عجیب و جالب این دو خانم 51 ساله با یکدیگر

وضعیت این دو زن را شما مقایسه کنید!
 
مقایسه عجیب و جالب این دو خانم 51 ساله با یکدیگر