عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

جابجا کردن یک وزنه 62 کیلوگرمی با یک گوش (عکس)

جابجا کردن یک وزنه 62 کیلوگرمی با یک گوش (عکس)
مردی پاکستانی توانست که با نگه داشتن وزنه‌ای 62 کیلوگرمی به کمک یکی از گوش‌ های خود رکورد گینس را از آن خود کند. این مرد پس از بلندکردن این وزنه سنگین آن را به مدت هفت ثانیه در همین حالت نگه داشت. ظفر کار خود را با وزنه‌ای 30 کیلوگرمی شروع کرد تا توانست با تمرین‌ های زیاد این رکورد را به دست آورد.
 
جابجا کردن یک وزنه 62 کیلوگرمی با یک گوش (عکس)
 
جابجا کردن یک وزنه 62 کیلوگرمی با یک گوش (عکس)