اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بهبود سرفه کودکان با یک ماده غذایی مفید و ارزشمند

بهبود سرفه کودکان با یک ماده غذایی مفید و ارزشمند
بر اساس یک بررسی که در نشریه‌ کودکان انتشار یافته است، در کودکانی که شب ها سرفه میکنند، مصرف عسل سبب رفع نشانه‌ ها و بهبود کیفیت خواب میشود.
 
قریب به ۳۰۰ کودک ۱ تا ۵ ساله که با عفونت بخش فوقانی دستگاه تنفسی به یک درمانگاه اطفال مراجعه کرده بودند، به صورت غیر انتخابی ۳۰ دقیقه قبل از خواب از یک دوز ۱۰ گرمی عسل  استفاده نمودند. پیش از آزمایش و سپس روز بعد از درمان، والدین پرسشنامه‌یی را پر می‌کردند.

به گزارش ایران ناز در مقایسه با ابتدا، نشانه‌های سرفه و کیفیت خواب به طور قابل توجهی با عسل بهبود یافت.

پژوهشگران می‌اندیشند که تأثیر متقابل میان تارهایی که سرفه را کنترل می‌کنند و تارهایی که در مزه‌ شیرینی دخالت دارند ممکن است سبب ایجاد یک اثر ضد سرفه شوند و چنین نتیجه‌ گرفته‌اند که در پرتو نتایج حاصل از این بررسی، می‌توان عسل را داروی مؤثر و مطمئنی برای سرفه‌ی کودکان بالای ۱ سال تلقی کرد.