اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شما فکر میکنید این عکس ها واقعی هستند و یا… ؟

شما فکر میکنید این عکس ها واقعی هستند و یا… ؟
Diego Fazio که بیشتر با نام DiegoKoi شناخته شده میشود هنرمندی خبره در خلق آثار واقعگرایانه است، اقلب مردم با دیدن چنین تصویری این سوال را میپرسند که آیا این واقعا طراحی است و جواب آنها بله است. DiegoKoi از مراحل کشیدن تصویری فوق العاده واقعی که بیش از ۲۰۰ ساعت وقت برده، عکس برداری کرده است.
 
شما فکر میکنید این عکس ها واقعی هستند و یا... ؟
 
شما فکر میکنید این عکس ها واقعی هستند و یا... ؟
 
شما فکر میکنید این عکس ها واقعی هستند و یا... ؟
 
شما فکر میکنید این عکس ها واقعی هستند و یا... ؟
 
شما فکر میکنید این عکس ها واقعی هستند و یا... ؟
 
و اما مراحل کشیدن تصویری فوق العاده واقعی که بیش از ۲۰۰ ساعت وقت برده است!
 
شما فکر میکنید این عکس ها واقعی هستند و یا... ؟
 
شما فکر میکنید این عکس ها واقعی هستند و یا... ؟
 
شما فکر میکنید این عکس ها واقعی هستند و یا... ؟