اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یک ماشین نیسان در جلد الاغ (عکس خنده دار)

یک ماشین نیسان در جلد الاغ (عکس خنده دار)
این الاغ بینوا را یک نیسان فرض کرده اند!
 
یک ماشین نیسان در جلد الاغ (عکس خنده دار)