در این باغ وحش جای حیوانات و گردشگران عوض شده

در این باغ وحش جای حیوانات و گردشگران عوض شده
در باغ وحش ملی آلمان، جای حیوانات با گردشگران عوض شده است و اینبار بازدیدکنندگان در قفس قرار گرفته اند!
 
در این باغ وحش جای حیوانات و گردشگران عوض شده

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب