عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

به نظر شما چند نفر در ایران نامشان حسین است؟!!

مجموعه : دانستنی ها
به نظر شما چند نفر در ایران نامشان حسین است؟!!
به گزارش ایران ناز و بر اساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، یک میلیون و 872 هزار و 601 ایرانی مزین به نام حسین هستند.
نام‌ های ابوالفضل 510هزار و 66 بار ، عباس 633 هزار و 392 بار ، قاسم 206 هزار و 342 بار ، جعفر 207 هزارو 923 بار ، مسلم 105هزار و 670 بار و حبیب 95 هزارو 56 بار در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.

همچنین نام‌های اکبر و علی‌اکبر در مجموع 668 هزار و 885 بار و اصغر و علی اصغر در مجموع 502 هزار و 893 هزار بار در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.