پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012

پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
1 – Kristen Stewart
34.5 میلیون دلار
 
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012
2 – Cameron Diaz
34 میلیون دلار
 
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012

3 – Sandra Bullock
25 میلیون دلار
 
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012

4 – Angelina Jolie
20 میلیون دلار
 
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012

5 – Charlize Theron
18 میلیون دلار
 
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012

6 – Julia Roberts
16 میلیون دلار
 
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012

7 – Sarah Jessica
15 میلیون دلار
 
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012

8 – Meryl Streep
12 میلیون دلار
 
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012

9 – Kristen Wiig
12 میلیون دلار
 
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012

10 – Jennifer Aniston
11 میلیون دلار
 
پر درآمدترین زنان سرشناس هالیوود در سال 2012

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب