آخرین خبرها

گروه ایران ناز

عکس خنده دار از تخته نرد بازی کردن در صف پمپ بنزین

عکس خنده دار از تخته نرد بازی کردن در صف پمپ بنزین
به گزارش ایران ناز در مصر، به دلیل کمبود بنزین، تعداد کمی از پمپ بنزین ها فعال هستند و همین موضوع صف های طولانی خودروها را ایجاد کرده است. به همین علت صف های پمپ بنزین در قاهره شاهد قلیان کشیدن، سفارش فست فود، انجام بازی کامپیوتری و تخته نرد و کشیدن قلیان هستند.
 
 
بازی تخته نرد در صف بنزین
 
 
مصرف قلیان در صف بنزین
 
 
بازی کامپیوتری در صف بنزین
 

شکرگزاری هنگام رسیدن به پمپ بنزین
 

صف پمپ بنزین در مصر
 

جهت عضویت در سایت ایران ناز کلیک کنید

جهت عضویت در سایت ایران ناز کلیک کنید

Scroll To Top