اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خواستگاری زنان از مردان

 

شاید از خود پرسیده باشید که لحن قانون مدنی برای اذهان ، این القاء را به وجود می آورد که مرد خریدار زن است و تنها این مرد است که باید به خواستگاری زن برود.
زمانی این سوال در ذهن ما شکل می گیرد که به زن به دید یک کالا نگاه شده و از آن سو مرد را نیز مشتری و خریدار قلمداد شده است، در حالیکه:
اولاً : زن کالا نیست.
ثانیاً : قانون گذار در ماده ی قانونی مربوط به مبحث خواستگاری تنها خواستگاری از زنانی که دارای مانعی برای عقد نکاح باشند را جایز ندانسته بدون آنکه آن را منحصر در جنسیت خاصی کند.

گرچه در این مقاله قصد آن نیست که جواز خواستگاری زنان از مردان را به دلیل عدم صراحت قانون گذار ثابت و یا.. نفی کنیم ، اما باید متوجه باشیم که جنبش هنرمندانه ی خالق هستی در نظام خانواده با تفاوت در خصوصیات روحی و جسمی زن و مرد شکل زیبا و تحسین برانگیزی به آن بخشیده است و این موضوع گام اول ، یعنی خواستگاری را نیز در بر دارد.

خواستگاری مردان از زنان به معنای کوچک دانستن و یا تحقیر آنان به عنوان جنس مونث نیست بلکه برعکس ، تقاضای خواستگاری از زمانهای قدیم و کهن توسط مردان انجام می شد و این مطلب حکایت از احترام و حفظ حیثیت زن بوده است.
آفرینش زن و مرد در نظام زیبا و باشکوه خلقت به گونه ای طراحی شده که "مردان، مظهر طلب، عشق و تقاضا و زنان مظهر مطلوب و معشوق بودن آفریده شده اند"!

 

البته سرشت و طبیعت زن و مرد اموری نیستند که بخواهیم تحت عنوان دفاع از حقوق ، آن را کنار گذاشته و به زن بودن و مرد بودن خود با تمام خصوصیات جسمی و روحی پشت کنیم و حتی سعی در تغییر این خصوصیات به سمت جنس مخالف داشته باشیم! به بیانی روشن باید گفت خلاف حیثیت و مقام زن است که به دنبال مرد برود در حالیکه «برای مرد قابل تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن دیگری خواستگاری کند و باز جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام کند».

 

به عقیده ی ویلیام جیمز فیلسوف معروف آمریکایی، حیاء و خودداری ظریفانه ی زن ، غریزه نیست بلکه دختران در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان به این است که به دنبال مردان نروند: خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد دور نگه دارند؛ زنان این درسها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.

 

بنابراین زیباترین شکل خواستگاری در تمامی فرهنگ ها و مذاهب تقاضای مرد از زن است. حال پس از برگزاری مراسم خواستگاری و رضایت طرفین نسبت به ازدواج با هم نوبت به مرحله ای به نام نامزدی است. این مرحله مانند خواستگاری از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه و دقت در این قسمت به سرانجام یک ازدواج موفق کمک خواهد کرد.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز