اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

لبخند ممتد افسردگی به ارمغان می آورد!!

مجموعه : دانستنی ها
از قدیم گفته اند كه زیادی هیچ چیزی خوب نیست!،حتی چیزهایی كه به ظاهر خوب هستند و جنبه های منفی از آنها به چشم نمی آید.حتی لبخند زدن ،در ازای تكرار و مصرف زیاد از حد!! می تواند باعث استرس زایی!،افسردگی!،فشار خون بالا و مشكلات عدیده قلبی-عروقی باشد!.مشاغلی مانند مهمانداری هواپیما یا فروشندگی در مغازه ها از مهمترین قربانیان لبخندهای زوركی و طویل المدت هستند. پرفسور دیتر زاف از دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته- فرانكفورت روانشناس آلمانی توصیه می كند كه شاغلین مشاغل در حال لبخند دائمی! باید در طی انجام وظیفه این نقاب خندان را گاهی پایین بگذارند و با استراحت دادن به الگوی چهره و فشار بر عضلات صورتشان،دمی از استرس ناشی از آن فاصله بگیرند.
پ.ن :تحقیق انجام شده توسط وی در پی آدرس دهی به فرهنگ سازی اجباری بوده كه در طی جام جهانی 2006به صورت ابلاغیه تمام مشاغل آلمانی را در برخورد با مشتریان به لبخند زدن تشویق كرده بود.
پ.ن: در مقاومت مصالح نیز اصل بارگذاری مداوم بر سازه و تحت فشار بودن،از عمر سازه كاسته و تبدیل به خستگی سازه خواهد شد!!.سعی كنید در هر شرایطی به صورت پایا قرار گرفتید اعم از شادمانی، ناراحتی،هیجان یا بی تفاوتی برای فواصل زمانی تحت كنترلی،  وضعیت موجود را ترك كنید.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز