عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تور کیش،قیمت تور کیش،تور کیش لحظه آخری،تور کیش ارزان

تور کیش،قیمت تور کیش،تور کیش لحظه آخری،تور کیش ارزان

جسم خارجی در مجاری تنفسی

در بالغین انسداد راه های تنفسی ، بیشتر به علت لقمه غذای نجویده بزرگ می باشد و در اطفال و عقب مانده های ذهنی می تواند به وسیله موارد متنوعی روی دهد .

اقدامات اولیه :

– در مواجهه با فردی که جسمی راه تنفسی وی را مسدود کرده است ، باید بلافاصله و به سرعت اقدام به خارج کردن آن نمود . بدین ترتیب که اگر مصدوم بیهوش نیست ، ابتدا وی را به سرفه کردن وادار نمود . در صورت عدم خروج جسم، در حالی که وی مختصری به جلو خم شده است ، با کف دست چند ضربه محکم بین دو کتف وی وارد شود ، تا باعث ایجاد سرفه و خروج جسم گردد . در صورت عدم خروج جسم از گلو ، باید پشت مصدوم ایستاده و دست ها را دور شکم بیمار حلقه کرد .

دست چپ خود را زیر قفسه سینه وی به حالت مشت نگه داشته ، دست راست را روی آن گذاشت و با یک حرکت سریع و قوی به سمت داخل و بالا باعث خروج ناگهانی هوا از ریه ها و در نهایت خروج جسم از مجاری تنفسی شد .

این اعمال را در صورت عدم موفقیت ، باید چندین بار تکرار کرد . حتماً پس از انجام اقدامات فوق ، مصدوم به مرکز فوریت های پزشکی اعزام شود .

– چنانچه فرد مصدوم بیهوش شده باشد ، باید ابتدا داخل دهان وی را از نظر وجود جسم خارجی بررسی نمود و در صورت امکان هر گونه جسم خارجی مزاحم از قبیل لقمه غذا ، دندان یا زبان ، که به حلق برگشته و مانع تنفس وی شده است ، از دهان خارج شود . سپس او را به پهلو برگردانده ، با کف دست چند ضربه محکم به ناحیه دو کتف وی وارد گردد و در صورت عدم موفقیت امدادگر ، بیمار را به پشت خوابانیده ، دو دست خود را به صورت ضربدر در بالاترین قسمت شکم ، درست در ناحیه زیر جناغ سینه قرار داده و یک ضربه سریع و قوی به سمت بالا و داخل شکم وارد نماید تا راه تنفی وی باز شود . این اعمال را در صورت عدم موفقیت ، باید چند بار تکرار کرد .

چنانچه با این عملیات بیمار استفراغ کرد ، او را به سرعت به پهلو برگردانده تا محتویات استفراغ شده از دهان خارج شود و وارد راه های تنفسی نشود .

در صورت عدم موفقیت ، باید بیمار را فوراً به مرکز فوریت های پزشکی رساند .

– چنانچه مصدوم شیرخوار است ، امدادگر ابتدا او را از پاها آویزان کرده ، با کف دست چند ضربه به پشت او وارد می کند ، دهان او را باز نموده و جسم خارجی را بیرون می آورد . باید دقت شود تا جسم را عقب تر نرانده و وضعیت را بدتر نکند . در اطفال زیر یکسال ، هرگز نباید از فشار شکمی استفاده کرد و در اطفال بزرگتر فشار شکمی باید آرامتر انجام شود.

پیشگیری

– هنگام غذا خوردن باید از هیجانات روحی و صحبت کردن پرهیز نمود .

– اجسام کوچک را از دسترس شیرخواران که معمولاً آنها را به دهان می برند ، دور نگه داشته، از خوردن لقمه غذای بزرگ پرهیز شود .

– در افراد بیهوش یا دچار غش ، جهت جلوگیری از برگشت محتویات دهان و معده به مجاری تنفسی بهتر است وی را به پهلو خوابانده و سر در موقعیت پائین تری قرار گیرد.