عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بچه های طلاق بیشتر در دام اعتیاد می افتند

مطالعات پژوهشگران در سطح اروپا نشان می دهد، كودكانی كه در خانواده های از هم گسیخته زندگی می كنند، بیشتر به مواد مخدر معتاد می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری Opinion، مطالعات محققان دانشگاه گلاسكو نشان می دهد، نوجوانانی كه والدین آنها از هم جدا شده باشند، یا نوجوانان بی سرپرست بیشتر در معرض اعتیاد به مواد مخدر هستند.

بر اساس این مطالعه، از هم گسیختگی خانواده ها، زندگی نوجوان با یكی از والدین، طلاق والدین، اعتیاد والدین و دیگر موارد، همگی موجب می شوند نوجوانان تمایل به مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلی پیدا كنند و نهایتا به آنها معتاد گردند.
بر اساس این گزارش، در صورتی كه یكی از والدین به مواد مخدر معتاد باشد، احتمال اینكه فرزند آنها نیز معتاد گردد افزایش می یابد، ولی زمانی كه هر دوی والدین معتاد باشند، احتمال معتاد نشدن فرزند آنها بسیار پایین است.
این گزارش حاكی است، خلاهای عاطفی و خانوادگی ناشی از طلاق، مهمترین دلیل روی آوردن نوجوانان به مواد مخدر و مشروبات الكلی است.
دعواها و ناسازگاریهای دائمی والدین، كتك كاری میان آنها، و بروز خشونتهای مختلف در میان آنان نیز موجب می شوند كودك خود را بی تكیه گاه فرض كند، و در چنین مواقعی هیچ چیز جذاب تر از شادیهای – هرچند زودگذر – مصرف مشروبات الكلی یا استعمال مواد مخدری همچون كوكائین و متامفتامین نیست.
بر پایه این گزارش، محققان دانشگاه ادینبورگ معتقدند ریشه اعتیاد از چهاردیواری خانه سرچشمه می گیرد. خانواده های از هم گسیخته بیشترین میزان تولید كودكان و نوجوانان معتاد را دارند.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز