عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

مدیرعامل پرسپولیس در كمیته انضباطى

مجموعه : مجله خبری روز
پس از بررسى از سوى كمیته انضباطى فدراسیون فوتبال در خصوص تخلفات باشگاه هاى لیگ برترى ۱۱ مدیر عامل به این كمیته احضار شدند.

در خصوص رسیدگى به مشكلات مالى اسماعیل بالى مقدس به طرفیت باشگاه ورزشى مس كرمان مبنى بر مطالبه وجه، كمیته انضباطى روز یكشنبه ۲۸ تیر در حالى تشكیل جلسه مى دهد كه مدیر عامل این باشگاه باید در كمیته انضباطى حضور داشته باشند.
مدیرعامل پرسپولیس دركمیته انضباطى
در پى تعلیق فعالیت و عدم ثبت قرارداد باشگاه پرسپولیس تهران به استناد ماده ۷۰ آئین نامه كمیته انضباطى، جلسه فوق العاده به منظور بررسى تامین منابع و راه كارهاى پرداخت مطالبات طلبكاران، كمیته انضباطى روز شنبه ۲۷ تیر تشكیل جلسه مى دهد. برهمین اساس انصارى فرد مدیرعامل باشگاه باید در این نشست حضور داشته باشد.
تعلیق ۸ باشگاه لیگ برترى و احضار مدیران عامل باشگاه ها به كمیته انضباطى
با توجه به حكم هاى صادره كمیته انضباطى به باشگاه هاى راه آهن شهر رى، صباى قم، پاس همدان، ابومسلم خراسان، استقلال اهواز، پیكان قزوین، شاهین بوشهر و استیل آذین مینى بر تعلیق فعالیت، باشگاههاى فوق باید از تاریخ ۲۳ تیر به مدت یك هفته تسویه حساب هاى خود را با لیگ برتر انجام دهند. در غیر این صورت كمیته انضباطى در خصوص امتیاز باشگاه ها و عملا حضور در لیگ برتر طبق ماده ۷۰ كمیته انضباطى تصمیم گیرى مى كند.
واعظى آشتیانى دركمیته انضباطى
در پى تعلیق فعالیت و عدم ثبت قرارداد باشگاه استقلال تهران، واعظى آشتیانى مدیر عامل باشگاه استقلال باید روز شنبه ۲۷ تیر در كمیته انضباطى حضور داشته باشد. همچنین وى باید در خصوص مطالبات تئودور یونگ به مقدار ۸۳۵۱۳ یورو، میثم بائو به مبلغ ۱۴۸ میلیون ریال، محمد نوازى مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال و باشگاه پاس همدان (۲۰ درصد از كل قرارداد خسرو حیدرى بابت انتقال به استقلال) توضیحات لازم را ارائه دهد.