عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

قشنگ ترین اصطلاحات عاشقانه(انگلیسی)

مجموعه : مطالب عاشقانه
I wish I was your lover كاش معشوق تو بودم

You know I got this feeling that I just can’t hide میدونی یك احساسی دارم كه نمی تونم پنهان كنم

I try to tell you how I feel سعی می كنم كه بهت بگم احساسم چیه

I try to tell you about I’m me سعی می كنم كه بهت بگم ولی من

Words don’t come easily كلمات به آسانی نمی آیند

When you get close I share them وقتی تو نزدیك می شی او نا رو تقسیم می كنم

I watch you when you smile من تماشات می كنم وقتی تو لبخند می زنی

I watch you when you cry من تماشات می كنم وقتی تو گریه می كنی

And I still don’t understand و من هنوز نفهمیدم

I can’t find the way to tell you راهی رو برای گفتن پیدا نكردم

I wish I was your lover ای كاش معشوق تو بودم

I wish that you were mine ای كاش تو مال من بودی

Baby I got this feeling عزیزم من این احساس دارم

That I just can’t hide كه نمی تونم پنهانش كنم

Don’t try to run away سعی نكن فرار كنی

There’s many thing I wanna say خیلی چیزهاست كه باید بهت بگم

No matter how it ends فرقی نمی كنه چطوری تموم بشه

Just hold me when I tell you فقط به من گوش كن وقتی كه بهت می گم

I wish I was your lover ای كاش معشوق تو بودم

I wish that you were mine ای كاش تو مال من بودی

Baby I got this feeling عزیزم من این احساس دارم

That I just can’t hide كه نمی تونم پنهانش كنم

Oh I need is a miracle چیزی كه من می خوام یك معجزه است

Oh baby all I need is you عزیزم همه ی چیزی كه من می خوام
تویی

All I need is a love you give همه ی چیزی كه می خوام یك عشقی است كه تو به من بدی

Oh baby all I need is you عزیزم همه ی چیزی كه می خوام تویی
Baby you عزیزم تو I wish I was your lover ای كاش معشوق تو بودم

I wish that you were mine ای كاش تو مال من بودی

Baby I got this feeling عزیزم من این احساس دارم

That I just can’t hide كه نمی تونم پنهان كنم

I wish I was your lover ای كاش معشوق تو بودم

I wish that you were mine ای كاش تو مال من بودی

Baby I got this feeling عزیزم من این احساس دارم

That I just can’t hide كه نمی تونم پنهانش كنم

I wish I was your lover ای كاش معشوق تو بودم

I wish that you were mine ای كاش تو مال من بودی

Baby I got this feeling عزیزم من این احساس دارم

That I just can’t hide كه نمی تونم پنهان كنم

Just wanna be your lover فقط می خوام كه معشوق تو باشم

Just wanna be the one فقط می خوام تنها (یكی ) باشم

Let me be the lover بذار معشوقت باشم

Let me be the one بذار تنها ( یكی ) باشم
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز