عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

گربه های ماده بر خلاف گربه های نر چپ دست هستند

گربه های ماده بر خلاف گربه های نر چپ دست هستند
دانشمندان ایرلندی در تحقیقات خود نشان دادند که تقریبا تمام گربه های نر چپ دست و گربه های ماده راست دست هستند. محققان دانشگاه کوئین در «بلفاست» ایرلند شمالی در بررسیهای خود نشان دادند که حتی گربه ها نیز می توانند چپ دست باشند.
 
در واقع گربه ها مهارت زیادی در استفاده از پنجه های دست خود دارند اما تمام آنها زمانی که می خواهند شکار کنند و یا با چنگال های خود عملی انجام دهند از یک دست استفاده نمی کنند.
 
این دانشمندان در این تحقیقات از 42 گربه خانگی نیمی نر و نیمی ماده استفاده کردند و مقداری ماهی تن را درون یک ظرف با دهانه بسیار باریک ریختند به طوری که گربه ها برای خوردن ماهی تن قادر نبودند سر خود را وارد ظرف کنند و برای برداشتن ماهی حتما باید از پنجه های خود استفاده می کردند.
 
در این تحقیقات مشخص شد که از 21 گربه ماده همه به جز یکی از دست راست خود برای برداشتن ماهی استفاده کردند و آن یکی از دست چپ خود استفاده کرد. از 21 گربه نر نیز 20 گربه از دست چپ خود استفاده کردند و یک گربه نر از هر دو دست خود کمک گرفت.
 
در گذشته برخی مطالعات ارتباط میان سطوح هورمون تستوسترون جنین پسر در رحم مادر و چپ دستی را نشان می دادند و شاید به همین دلیل است که اکثر گربه های نر چپ دست هستند.