عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا

عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا
 
Oprah Winfrey

عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا
مقام : 1
ارزش خالص دارایی : millions $ 1,500
سن : 52
مجرد
شغل : مجری تلویزیونی

J.K. Rowling


عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا

مقام : 2
ارزش خالص دارایی : millions $ 1,000
سن : 43
ازدواج کرده و طلاق گرفته
تعداد فرزند : 3 شغل : نویسنده (خالق هری پاتر)

Martha Stewart
 

مقام : 3
ارزش خالص دارایی : millions $ 638
سن : 64
ازدواج کرده و طلاق گرفته
تعداد فرزند : 1
شغل : طراح دکوراسیون داخلی

Madonna

عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا
مقام : 4
ارزش خالص دارایی : millions $ 325
سن : 49
متاهل
تعداد فرزند : 3
شغل : خواننده

Celine Dion


عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا

مقام : 5
ارزش خالص دارایی : millions $ 250
سن : 38
متاهل
تعداد فرزند : 1
شغل : خواننده

Mariah Carey


عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا

مقام : 6
ارزش خالص دارایی : millions $ 225
سن : 36
شغل : خواننده

Janet Jackson


عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا

مقام : 7
ارزش خالص دارایی : millions $ 150
سن : 40
مجرد
شغل : خواننده


Julia Roberts


عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا

مقام : 8
ارزش خالص دارایی : millions $ 140
سن : 39
متاهل
تعداد فرزند : 2
شغل : هنرپیشه

Jennifer Lopez


عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا

مقام : 9
ارزش خالص دارایی : millions $ 110
سن : 40
متاهل
تعداد فرزند : 2
شغل : هنرپیشه / خواننده

Jennifer Aniston


عکسهای ده زن ثروتمند و مشهور دنیا

مقام : 10
ارزش خالص دارایی : millions $ 110
سن : 37
مجرد
شغل : هنرپیشه سینما و تلویزیون

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب