عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

معذرت خواهی مایکروسافت به خاطر تصاویر نژاد پرستانه

مجموعه : مجله خبری روز

شرکت مایکروسافت بخاطر تغییر دادن جنسیت یک شخص که بر روی وب سایت این شرکت ترسیم شده بود مجبور به معذرت خواهی شد. در تصویر اول که متعلق به سایت آمریکایی است سه نفر حضور دارند. یک سیاه پوست , یک سفید پوست و یک آسیایی. در تصویر دوم که بر روی یک وب سایت لهستانی استفاده شده است یک سفید پوست جایگزین شخص سیاه پوست شده است و نکته قابل توجه اینکه فقط سر سفید پوست جایگزین سر فرد سیاه پوست شده است و دست های مرد سیاه پوست تغییر نکرده است. این خبر و تصاویر به سرعت بر روی تویتر و وب سایت ها پخش شد و شرکت مایکروسافت مجبور به معذرت خواهی شد.

معذرت خواهی مایکروسافت به خاطر تصاویر نژاد پرستانه

معذرت خواهی مایکروسافت به خاطر تصاویر نژاد پرستانه