لوازم آرایشی

لوازم آرایشی

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

سخنانی بسیار زیبا از بزرگان عالم …

سخنانی بسیار زیبا از بزرگان عالم …

برای دوست همه محبت خود را ظاهر نکن، چون با اندک تغییری تو را دشمن می دارد. (سقراط)

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگد مال کنید، اما محال است بتوانید عطر آن را در فضا محو کنید. (ولتر)

طلا را با آتش، زن را با طلا و مرد را با زن امتحان کنید. (فیثاقورث)

مطمئن باش که در زمانی مناسب خداوند برای گفتن حرفی بجا و شجاعانه رابطی برایت فراهم می کند که هرگز فکرش را هم نمی کنی. (بروس ویل گنسن)

دانایان می کوشند خود را همرنگ محیط کنند ولی دیوانگان سعی می کنند محیط را به رنگ خود درآورند. (آندره مورا)

اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا قلب ها به طور معمول، با کلماتی می شکنند که ناگفته می مانند. (جرج الن)

انسان عادی مثل شهری است 100 دروازه که تقدیر از هر دری بر او وارد می شود. اما فرد حکیم همانند کاخی است با یک در که تقدیر قبل از ورود به آن در می زند. (مترلینگ)

قدر زمان حال را بدانید گه کذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید. (گالیله)

در هر سرنوشتی رازی مهم نهفته است. (ارد بزرگ)

به هنگام بازایستادن تنفس، نفس از تکرار پی در پی آزاد می شود و تلاش برای آزادی از زندانی مخوف و اوج گرفتن در فضایی گسترده و پر از آثار حیات به سوی پروردگار ادامه می یابد تا بی پرده به وصال برسد. (جیران خلیل جیران)

تو ممکن است در دنیا فقط یک نفر باشی ولی برای بعضی ها تمام دنیایی. (گابریل گارسیا مارکز)

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که هر چه دلش خواست بخرد، می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند. (شاتوبریان)

برتری همیشه منفور بوده است و هنگامی که برتر از همه هستی، بیشتر منفوری. (گراسیان)

تکبر زاییده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف معنوی. (فردریش نیچه)

محبت نیرومندترین جادوهاست. (گولاس)

مهم نیست کجا متولد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام مهم این است که در آنجا که بوده ام، چگونه رفتاری داشته ام. (جوجیا اوکیف)

توانگر کسی است که به آنچه خداوند نصیبش کرده خرسند باشد، زیرا شوریده بخت تر از آزمند کسی نیست. (بزرگمهر)

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید. (مونت کیو)

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی نتوانستم نکته ای بیاموزم. (گالیله)

فرمانروایانی که یک شبه توانا می شوند با تلنگری فرو می ریزند. (ارد بزرگ)

زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد. (بودا)