عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

خوردن میوه بعد از غذا

خوردن میوه بعد از غذا

خوردن میوه بعد از غذا مفید نیست زیرا مانع جذب ویتامین های میوه در بدن انسان می شود. به دلیل انباشتگی غذا در معده ، ویتامین های موجود در میوه به موقع جذب نمی شود و از بین می رود. در صورت خوردن میوه بعد از غذا ، حداقل 3 ساعت طول می كشد تا ویتامین های میوه جذب شود در صورتی كه در سایر زمان ها این مدت زمان بسیار كمتر است. بهترین زمان صرف میوه صبح قبل از خوردن صبحانه است زیرا در این هنگام ویتامین های میوه در زمانی كمتر از 20 دقیقه جذب بدن می شود. آب میوه ها نیز هیچ گاه نمی توانند جایگزین خوبی برای میوه باشند زیرا در جریان آبگیری میوه و مدت زمان برش تا صرف آن بسیاری از ویتامین ها به خصوص ویتامین C از بین می روند. آب میوه های تجاری كه به روش صنعتی تهیه شده اند نیز هیچ یك از خصوصیات و ویتامین های میوه را ندارند و فقط برای رفع تشنگی مفید هستند.