عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

افراط در تماشای تلویزیون از عوامل چاقی كودكان

افراط در تماشای تلویزیون از عوامل چاقی كودكان
در قالب یک پایان نامه مشخص شد: تماشای تلوزیون و بازی های رایانه ای در دراز مدت، مصرف شام به عنوان وعده اصلی غذا و استفاده بیش از حد از غذاهای آماده از عوامل موثر در افزایش نمایه توده چربی بدن به عنوان یکی از شاخص های چاقی در كودكان است.

سیده بهناز بهبانی، دانش آموخته علوم پزشکی در تغذیه از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد وضعیت چاقی را بر اساس نمایه توده بدنی و توده چربی بدن (FML) و (BML) و کارایی آن در تعیین چاقی کودکان بررسی کرد.

در مرحله اول این بررسی به صورت مقطعی در دو مرحله بر روی ‌١٨٠٠ کودک دبستانی ‌١١-6 ساله سبزواری انجام شد در این کودکان ضخامت چین پوستی در ناحیه عضله بازو و وزن اندازه گیری شدند.

شاخص توده چربی بدن مساوی با بیشتر از صدک ‌٩٠ در این بررسی به عنوان چاقی واقعی در نظر گرفته شد از طرف دیگر شاخص توده بدنی مساوی یا بیشتر از صدک ‌٩٥ و مساوی یا بیشتر در صدک ‌٨٥ و کمتر از صدک ‌٩٥ استاندارد CD000 به ترتیب به عنوان چاقی و اضافه وزن تعریف شدند.

نتایج آماری نشان می دهد: بر اساس نمایه توده بدنی به ترتیب ‌٨/٤ و ‌٩/٧ درصد کودکان چاق و دارای اضافه وزن بودند.

یافته های این مطالعه حاکی است رتبه تولد، مدت تماشای تلویزیون و یا بازی های رایانه ‌یی، شاخص توده بدنی مادر، مصرف شام به عنوان وعده اصلی و خوردن غذای پر حجم، خوردن غذای بیرون، پفک، دریافت روزانه انرژی و درشت مغذی ها به ازای هر کیلو گرم وزن بدن به طور معکوس با شاخص توده چربی بدن ارتباط داشتند.

همچنین میان سن، جنس، فصل تولد، وزن هنگام تولد، سن شروع غذای کمکی، مدت تغذیه با شیر مادر، سن مادر در زمان بارداری، وضعیت اقتصادی، شغل والدین، دفعات مصرف شیر، آب میوه طبیعی، بستنی، شکلات در ماه و درصد انرژی دریافتی روزانه از پروتیین با FML ارتباطی مشاهده نشد.