عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نتایج رفتارهای مختلف شما با کودکان

نتایج رفتارهای مختلف شما با کودکان

 

اکثر خانواده ها بدون اطلاع از جنبه های روانشاسی و فقط بر اساس تفکرات خود و رفتارهایی که از والدینشان آموخته اند به تربیت فرزندان خود مبادرت می ورزند .

 

متاسفانه بسیاری از والدین در آینده و هنگام بزرگ شدن فرزندشان می گویند ما غذا ی خوب لباس مناسب مدرسه خوب و همه چیز برای فرزندمان آماده کردیم ولی نمی دانیم چرا اینگونه شد .

 

در زیر به بررسی انواع رفتارهای والدین و تاثیر آن بر روان فرزندان  در آینده ذکر شده است :

رفتار

نتیجه

اگر کودک همواره مورد انتقاد قرار گیرد

محکوم کردن را یاد می گیرد

اگر کودک با پرخاشگری زندگی کند

جنگ و دعوا را یاد می گیرد

اگر کودک با ترس زندگی کند

نگران بار می آید

اگر کودک با دلسوزی و ترحم  زندگی کند

یاد می گیرد برای خودش احساس تأسف  کند

اگر کودک با استحضاء زندگی کند

خجالتی بارمی آید

اگر کودک با خجالت زندگی کند

احساس گناه می کند

اگر کودک با تشویق و دلگرمی زندگی کند

مطمئن و متکی به خود بار می آید

اگر کودک در محیطی که صبر و تحمل در آن است زندگی کند

یاد می گیرد صبور و شکیبا باشد

اگر کودک با تمجید دیگران زندگی کند

یاد می گیرد قدر دان باشد

اگر کودک با تأیید دیگران زندگی کند

یاد می گیرد خودش را دوست بدارد

اگر کودک  با شناخت و آگاهی زندگی کند

یاد می گیرد هدف دار زندگی کند

اگر کودک  با مشارکت زندگی کند

بخشندگی و سخاوت را یاد  می گیرد

اگر کودک با شرافت و انصاف زندگی کند

یاد می گیرد به خود و اطرافیانش وفادار باشد

اگر کودک با رفاقت زندگی کند

یاد می گیرد دنیا محل زیبایی برای زندگی است

اگر کودک  با آرامش و صفازندگی کند

در آینده از سلامت روان بر خوردار است