عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

ساخت مغز مصنوعی در ده سال آینده

ساخت مغز مصنوعی در ده سال آینده
یک نورولوژیست سوئیسی تائید کرد در 10 سال آینده دانشمندان قادر خواهند بود مدلی از مغز انسان را ایجاد کنند که توانایی انجام عملکردهای یک مغز طبیعی را خواهد داشت.

در حدود یک ماه قبل محققان پروژه ای به نام Blue Brain Project اظهار داشتند که تا 10 سال آینده اولین مغز مصنوعی را ایجاد خواهند کرد.

اکنون یک نورولوژیست و استاد "موسسه ذهن مغز" در سوئیس در تائید این اظهارات توضیح داد: "من کاملا معتقدم که از نظر فنی و بیولوژیکی ایجاد یک مغز مصنوعی امکانپذیر است. مغز یک مسیر بی نهایت پیچیده است چرا که از چندین تریلیون سیناپس، میلیاردها نورون، میلیونها پروتئین و هزاران ژن تشکیل شده است اما تعداد تمام آنها به هر حال محدود است."

وی افزود: "فناوری امروز مهارت لازم را دارد و بنابراین به ما این اجازه را می دهد که به سرعت پیچیدگیهای مغز را کشف کنیم. یک مثال روشن از توانایی فناوری امروز، روباتهایی هستند که در بسیاری از عملکردها می توانند چندین هزار برابر سریعتر از انسان عمل کنند."

براساس گزارش اکونومیک تایمز، مانع دیگری که می تواند در مسیر ساخت یک مدل از مغز انسان وجود داشته باشد این است که در مدت 100 سال پس از کشف علوم نورولوژی، میلیونها داده و دانش از مغز به دست آمده است که هرگز از تمام آنها به طور کامل و در کنار یکدیگر استفاده نشده است.

این دانشمند اظهار داشت: "بزرگترین چالش انسان فهم این نکته است که چگونه الگوهای الکتریکی، مغناطیسی و شیمیایی در مغز به درک ما از واقعیت تبدیل می شوند. ما فکر می کنیم که با چشمان خود می بینیم، در حالی که در حقیقت بیشتر آن چیزی که می بینیم در مغز ما ساخته می شود. یک مغز مدل در واقع یک ابر رایانه بسیار پرقدرت خواهد بود که می تواند این عملکردها را تقلید کند."