عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

زنانی که مرد می‌شوند!

مجموعه : گوناگون
زنانی که مرد می‌شوند!
ترجمه كتاب "زنانی كه مرد می‌شوند" تآلیف آنتونیا یونگ (2000) به همت منیژه مقصودی و محمد مهدی فتوره چی، دو تن از پژوهشگران گروه مردم شناسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اخیرآ به انجام رسیده و در نوبت انتشار قرار گرفته است.

پژوهشگر و مؤلف این اثر بدنبال یك بررسی میدانی ومشاهده ای در آلبانی، برای نخستین بار زوایای پنهان و منحصر به فرد پدیده ای را در این كتاب آشكار می‌كند كه در نوع خود بسیار جالب توجه و باور نكردنی می‌نماید و لذا به نظر می‌رسد چنین مسئله ای، به زودی موضوع قابل اعتناء و بحث انگیز محافل علمی و پژوهشگران حوزه مردم شناسی بشود.

این مسئله زمانی آشکارتر می‌شود که این پدیده در مناطق و جوامع روستایی مسلمان آلبانی، طی سال های متمادی متداول بوده و بررسی های محققین مترجم این اثر گواهی برنشانه هایی از عینیت یافتن این جریان در اشكال گوناگون دیگر در برخی نقاط كشور و بعضا كشورهای مسلمان هم جواری چون پاكستان است(تحت عنوان ازدواج با قرآن).

لازم به توضیح است كه عنوان "باکره های قسم خورده" به زنان متعهد و مسئولی در مناطق دور افتاده شمال آلبانی اطلاق می‌شود که به منظور برخورداری از آزادی بیشتر و حضور فعال تر در عرصه اجتماع، بهره مندی از سهم الارث پدری، سرپرستی خواهران و برادرانی که بی سرپرست مانده اند و نیز رفع نیازهای معیشتی خود و خانواده مجبور به ایفای نقش مردانه شده اند.

 البته این تغییر، ماهیت فیزیولوژیکی نداشته و بیشتر در قالب تغییر هویت جنسی و از طریق پوشش، آرایش ورفتار وحرکات مردانه تجلی می‌یابد، تا آنجا که در صورت لزوم زنانی که مرد می‌شوند از آمادگی مسلح شدن و نزاع برای حفظ شرف و آبروی خود و خانواده واهمه ای ندارند.

لباس هایی که این زنان مرد نما بر تن می‌کنند نه تنها جنسیت بلکه موقعیت اجتماعی آنان را نیز تعیین می‌کند. مولف بر این اعتقاد است که بر عهده گرفتن نقش یک مرد توسط یک زن در چنین جوامعی و یا موقعبت های خاص (چون جنگ) نه تنها قابل قبول، بلکه انتخابی است برای یک زندگی بهتر که اکثرآ آگاهانه وبا رغبت انجام می‌شود؛ به ویژه آنکه در جوامعی که ارائه خدمات فردی به جامعه یک ارزش تلقی می شود، اگر مرد شدن زن نوعی فداکاری باشد موجب شکوفایی شخصیت درونی زن نیز می‌شود و برای او افتخار وغرور به همراه خواهد داشت.

این زنان با عهد و پیمان بستن به مجرد ماندن برای خود و خاندان شان فداکاری می‌کنند. مولف كوشیده است الگوهای متنوع این پدیده را بر اساس ملاک ومعیارهایی چون: منطقه جغرافیایی، سن و سال، دوره های تاریخی، دین و وضعیت اجتماعی – اقتصادی بررسی نماید.

با وجود فشارهای شدید در جهت غربی تر شدن زن در جامعه آلبانی و نیز ورود اجباری هزاران نفر پناهنده اهل کوزوو و اسکان موقت آن ها در مناطق شمالی آلبانی، برای محققین و مترجمین این اثر این پرسش مطرح است كه آیا این پدیده بازهم در هزاره جدید به حیات خود ادامه می‌دهد؟