عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

تور کیش،قیمت تور کیش،تور کیش لحظه آخری،تور کیش ارزان

تور کیش،قیمت تور کیش،تور کیش لحظه آخری،تور کیش ارزان

ماساژ صورت و چشم

ماساژ صورت و چشم
1- بهبود حالت عضلات و پوست صورت. پوست نرمتر و با قوام تر می شود.
2- ریلكس شدن عضلات صورت وچشمها.
3- تسكین سر درد ها و دردهای ناحیه صورت.
4- كاهش چین وچروك ریز و كم عمق پوست صورت.
5- تحریك جریان خون.
6-كاهش استرس و تنش.

نكته:پیش از ماساژ صورت دستهای خود را با آب و صابون كاملا بشویید.

نكته:پیش از اقدام به ماساژ آرایش صورت خود را كاملا پاك كنید.

نكته:چنانچه پوست صورت شما دچار آكنه و یا زخم است از ماساژ دادن صورت خودداری كنید.

نكته:میتوانید در ماساژ صورت از روغنهای مخصوص نیز استفاده كنید. كف دستهای خود را به روغن آغشته كرده و به آرامی به صورت خود بمالید. (البته بغیر از ماساژ چشمها)

نكته:جهت كلی ماساژهای صورت میبایست مطابق شكل زیر باشد.

1- چـشمـان خـود را ببـنـدید و كف دستها را روی چشمها
قرار دهید. به روی چشم هـا فشـار ملایمی وارد كرده و به
آهستگی دستها را بردارید.

2- شـست خـود را در وسـط چـانه قـرار دهـیـد و با حركات چرخشی آن را ماساژ دهید.

3- با كـف دستـها، یـكی بدنبال دیگری، روی پیشانی را از راس بینی تا خط رویش موها بكشید.

4- از راس بیـنـی شـروع كرده، و از ابتدا تا انتهای ابروها را با انگشتان شست و اشاره نیشگون وار بكشید.

5- زیـر استـخوانهای گـونه را با ملایمت با سوی بالا فشار دهید و بمدت 30 ثانیه نگه دارید.

6- انگشت اشاره و انـگشت میانی را دو طرف سوراخهای بینی قرار داده و در جهت زیر استخوان هــای گونه، سپس بالاتر تا گوشها بكشید و در انتها در ناحیه شقـیــقه ها یك حركت دایره وار انجام دهید.

7- نـوك سـه انـگشـت خود را بروی بخش فوقانی پیشانی قـرار داده و بـا كـمـی فشـار بـه سـمــت شقیقه ها و پایین بكشید.

8- انگشتان را روی نقطه شروع ابروها گذاشته و به سمت شقیقه ها بكشید.

9- انـگشـت اشـاره را از وسط لبـها به سمت گوشه لبها و بالا بكشید و 30 ثانیه نگه دارید.

10- از چـانه شروع كنید و كف دستانتان روی استخوانهای گونه و خط فـك بـه سـمت شقیقه ها و گوش مالش دهید.

11- نوك انگشتان سبابه را روی چانه قرار داده و به سمت بـالا تـا پـایـین استخوانهای گونه بالا بكشید و 30 ثانیه نگه دارید.

ماساژ چشمها:

1- كف دست خود را به روی چشم هـا گـذاشـته و با اعمال فشاری ملایم بصورت چرخشی آنـرا ماساژ دهید.

2- شـست و انـگشت اشـاره خـود را مــطـابق شـكل روی پلكهای پایین و بالا قرار داده و با ملایمت به مدت 30 ثانیه ماساژ دهید. دراین ماساژ باید كره چشمها را نیز احساس كنید.

3- دو انـگشـت خـود را در دو طرف كره چشم قرار داده و با حـركات ملایم رو به بالا و پایین بدون اعمال فشار چشمها را ماساژ دهید.

1- چـشمـان خـود را ببـنـدید و كف دستها را روی چشمها قرار دهید. به روی چشم هـا فشـار ملایمی وارد كرده و به اهستگی دستها را بردارید.

2- شـست خـود را در وسـط چـانه قـرار دهـیـد و با حركات چرخشی آن را ماساژ دهید.

3- با كـف دستـها، یـكی بدنبال دیگری، روی پیشانی را از راس بینی تا خط رویش موها بكشید.

4- از راس بیـنـی شـروع كرده، و از ابتدا تا انتهای ابروها را با انگشتان شست و اشاره نیشگون وار بكشید.

5- زیـر استـخوانهای گـونه را با ملایمت با سوی بالا فشار دهید و بمدت 30 ثانیه نگه دارید.

6- انگشت اشاره و انـگشت میانی را دو طرف سوراخهای بینی قرار داده و در جهت زیر استخوان هــای گونه، سپس بالاتر تا گوشها بكشید و در انتها در ناحیه شقـیــقه ها یك حركت دایره وار انجام دهید.

7- نـوك سـه انـگشـت خود را بروی بخش فوقانی پیشانی قـرار داده و بـا كـمـی فشـار بـه سـمــت شقیقه ها و پایین بكشید.

8- انگشتان را روی نقطه شروع ابروها گذاشته و به سمت شقیقه ها بكشید.

9- انـگشـت اشـاره را از وسط لبـها به سمت گوشه لبها و بالا بكشید و 30 ثانیه نگه دارید.

10- از چـانه شروع كنید و كف دستانتان روی استخوانهای گونه و خط فـك بـه سـمت شقیقه ها و گوش مالش دهید.

11- نوك انگشتان سبابه را روی چانه قرار داده و به سمت بـالا تـا پـایـین استخوانهای گونه بالا بكشید و 30 ثانیه نگه دارید.

چند ماساژ ژاپنی بر پایه طب سوزنی

1- بـا ضـربات ریتـمیك و نرم با برآمدگیهای انگشتان دست
به سر خود ضربه وارد كنید.

تاثیر: آرامش بخش، رفع اضطراب.

2- بـا شست خود روی برآمدگی وسط بینی، میان دو ابرو را فشار داده و نگه دارید. سپس فشار را بردارید. این عمل را تكرار كنید.

تاثیر: آرامش بخش، رفع بی خوابی.

3- سر را میان دو دست قرار داده و با ملایمت فشار دهید. شست هـا را نیـز در نـاحیه شقیقه ها با حركت چرخشی حركت داده و نفس عمیقی بكشید.

تاثیر: رفع تنش، ریلكس كردن عضلات.

4- انـگشت اشاره را به طـور افقی زیر بینی قرار داده و به چپ و راست حركت دهید. این كار را 12 بار تكرار كنید.