عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

زمان آغاز یادگیری انسان

مجموعه : دانستنی ها
زمان آغاز یادگیری انسان
محققان هلندی کشف کرده اند که جنین در 30 هفته اول رشد دارای حافظه ای با ظرفیت 10دقیقه می باشد و بنابر این قدرت یادگیری دارند و بعضی اتفاقات را در خاطره حفظ می کنند.در 34 هفته رشد نیز می توانند اتفاقات را برای 4 هفته به خاطر آورند.

به گزارش گروه ترجمه سلامت نیوز، این یافته می تواند نحوه رشد و توسعه سیستم اعصاب مرکزی را توضیح دهد و اینکه واکنش کودک در صورت رشد ناقص چگونه خواهد بود.
در این مطالعه ، محققان هلند محرک صدا و ارتعاش را به شکم 93 زن باردار وارد کردند. این محرک به مدت نیم ثانیه طول کشیده و هر 30 ثانیه یک بار تکرار می شده است. محل اعمال محرک بالای پای جنین بوده است و سن جنین های مورد آزمایش 30 تا 34 هفته گزارش شده است.

در نتیجه این محرک، جنین ابتدا شروع به حرکت نموده  و بعد از تکرار دیگر واکنشی نشان نمی داده است. محققان تعداد تحریکات را تا قبل از توقف واکنش محاسبه نموده اند. جنین نیاز دارد که  صداهای تنش زا و بی خطر را فرا می گیرد. زیرا اگر در تمام مدت روزصدا ادامه یابد موجب آزار جنین خواهد شد. جنین به طور مرتب صداهایی از قلب و امعا و احشا مادر دریافت می کند.

ده دقیقه بعد از زمانی که جنین با محرک آشنا شود ، همان محرک مجددا تکرار می شود. جنین های 30 هفته ای نسبت به محرک اشنا شده و دیگر نسبت به آن واکنشی نشان نمی دهند و این چیزی است که حافظه ده دقیقه ای آنها آموزش یافته است.

برای پی بردن به ظرفیت حافظه به موازات رشد جنین، محققان همین آزمایش را برای جنین های 38 هفته ای تکرار کردند. این جنین ها در طی زمان کمتری نسبت به محرک آشنا شده و با آن هماهنگی یافتند و این به آن معنا بود که حافظه آنها به موازات رشد در حال ارتقا ظرفیت می باشد.

این روند هماهنگی  ، خو گرفتن نام دارد که نیاز به سیستم عصبی مرکزی بدون نقص و کامل دارد.مطالعات قبلی ثابت کرده بود که جنین هایی که در رشد سیستم عصبی خود دچار مشکل هستند دیرتر خو میگرند.

خوگرفتن یک نوع از یادگیری است. اگر شما نزدیک ایستگاه قطار زندگی می کنید شما به مرور یاد می گیرید که نسبت به صدای قطار عادت کرده و خوابتان برهم نخورد . اما صداهای دیگر شما را بیدار خواهد کرد، حتی اگر کوتاه باشد. خو گرفتن خاطر ای از صداهای امن و بدون خطر را به همراه دارد.

نهایتا باید گفت که این یافته کمکی موثر برای کشف سلامت  رشد سیستم عصبی جنین می باشد.