عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

گروه های جدید مشمول دریافت سهام عدالت

مجموعه : مجله خبری روز
گروه های جدید مشمول دریافت سهام عدالت
مدیر دبیرخانه هیأت واگذاری سهام عدالت گفت:هفت گروه شغلی جدید،مشمول دریافت سهام عدالت شدند.

به نقل از فردا ، ابوالقاسم شمس در مصاحبه رادیویی افزود:تاکنون حدود 42 میلیون دعوتنامه سهام عدالت صادر شده است و حدود 36 میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردند.

وی پیش بینی کرد تعداد ثبت نام شدگان به 39 میلیون نفر برسد و گفت: تا رسیدن به حد نصاب ثبت نام برای سهام عدالت،حدود سه میلیون نفر کم بود که تصمیم گرفته شد هفت گروه شغلی جدید به مشمولان دریافت سهام عدالت اضافه شود.

مدیر دبیرخانه هیأت واگذاری سهام عدالت افزود:کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی و خدماتی شهرداری های سراسر کشور، مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان ها،قالیبافان شهری،مربیان قرآنی سراسر کشور،زنان سرپرست خانوار غیر شاغل بی بضاعت،کارگران ساختمانی شهری و مقرری بگیران بیمه بیکاری،هفت گروه جدیدی هستند که مشمول دریافت سهام عدالت شدند.