عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

شانه‌های خود را تقویت کنید

شانه‌های خود را تقویت کنید
اگر درد و ضعف مداوم شانه‌ها اذیت‌تان می‌کند؛‌ ممکن است نیاز به تقویت عضلات شانه‌ها داشته باشید .انجام این تمرین‌ها می‌تواند در این مورد به شما کمک کند.

*  یک لوله لاستیکی را به دستگیره در ببندید.بعد به آرامی لوله را به سمت خود بکشید،آن را برای پنج‌ثانیه نگهدارید،و پنج بار این کار را تکرار کنید.جای دست‌های‌تان را عوض کنید و این عمل را تکرار کنید. این کار دوبار را دوبار در روز انجام دهید.

 
* در جلوی یک دیوار بایستید، دست‌های‌تان را به آن تکیه دهید.فاصله پاهای‌تان باید به اندازه عرض شانه‌های‌تان باشد.در مقابل دیوار به جلو خم شوید،خم شدن‌‌تان باید برای پنج ثانیه طول بکشد.این کار را پنج بار، دوبار در هر روز انجام دهید.

*  روی صندلی دسته‌دار بنشینید به طوری که پاهای‌تان روی زمین قرار گیرد.دست‌های‌تان روی دسته صندلی بگذارید و بدن خود را به آهستگی از روی صندلی بلند کنید،تا پنج ثانیه این حالت را ادامه دهید. این کار پنچ بار، هر روز دوبار انجام دهید.