لوازم آرایشی

لوازم آرایشی

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

پاسخ 10 پرسش کلیدی در روابط دختران و پسران

پاسخ 10 پرسش کلیدی در روابط دختران و پسران
برای داشتن روابط اجتماعی سالم ، به آموختن مهارت های اجتماعی نیاز داریم. مطلب پیش رو پاسخ مشاور به پرسش های کلیدی در زمینه روابط دختران و پسران است.

1-   تعریف شما در مورد رابطه دخترو پسر چیست؟
تعریف من از رابطه دختر و پسر، رابطه اجتماعی سالم و رشد یافته است. رابطه ای فارغ از احساسات و تمایلات عاشقانه و جنسی و تسلط مابانه بلکه فقط بعنوان دو انسان عاقل و بالغ که در زندگی اجتماعی مجبور به ارتباط سالم و اخلاقی با محترم شمردن اصول و عقاید دینی و مذهبی و اخلاقی مورد قبول جامعه خودشان می‌باشند.
 
2-   به نظر شما علت بوجود آمدن این رابطه چیست؟
علت این رابطه نیاز اجتماعی است. انسان برای زندگی سالم و سعادتمند نیازمند تعامل مثبت و سازنده با هر انسانی و از هر جنسی می‌باشد.وهیچ مکتب و ایدئولوژیی نمی‌تواند این نیاز را انکار و یا سرکوب نماید و مجبور است راهکارهای اخلاقی و ایدئولوژیک مثبت و موثر آنرا ارائه نماید.
 
3-   هدف در برقراری این چنین رابطه‌ها درپسران و دختران چیست ؟
با اجازه من سوال شما را تغییر می‌دهم(علت گرایش و نیاز به برقراری ارتباط اجتماعی سالم با جنس مخالف در میان دختران و پسران چیست؟)
– احساس نیاز به ابراز و دریافت محبت خالصانه از جنس مخالف همانند جنس موافق

-نیاز ذاتی و کشش درونی و فطری به جنس مخالف

-سائق‌ها و کشش‌های جنسی حاکی از دوران بلوغ

-ایجاد محدودیت‌های اجتماعی و ارتباطی افراطی برای هر دو جنس

-خلا عاطفی در خانواده و نیاز شدید به محبت

4-   به نظر شما دو جنس در سنین قبل از ازدواج به رابطه نیاز دارند؟ چگونه ؟ توضیح دهید.
بلی ، پسر و دختر از ابتدای کودکی تا ازدواج با تعامل اجتماعی سالم با افراد مختلف از هر جنسی می‌توانند ایده آل‌های خود از شریک زندگی آینده را تعیین و تکوین نمایند؛ در اینجا فرد خاصی   مد نظر نیست بلکه از طریق تعامل اجتماعی سالم شرایط ایده آل زندگی مشترک را در طول زندگی یاد می‌گیرند.
 
5-    علل گرایش دو جنس از دیدگاه یک مشاور را بیان کنید؟
با توجه به توضیحات قبلی ارتباط اجتماعی سالم و رشد یافته نیاز و گرایش طبیعی هر دو جنس است برای هیچکدام نمی‌توان سهمی‌بیش از دیگری قائل شد.
 
6-   نقش خانواده‌ها در این گونه روابط چگونه است ؟
توضیح دهید.خانواده‌ها باید از لحاظ فکری رشد داده شوند و راهکارهای شرعی و اخلاقی برای ارتباط سالم اجتماعی تبیین گردد.تا زمانی که هر گونه ارتباط بین دختر و پسر به رفتار‌های رشد نایافته سطح پایینی مانند دوستی (از نوع امروزی) و روابط تلفنی و محرمانه و مخفی و غیره که بیان‌های اعتقادی و اجتماعی خانواده‌ها و اجتماع را زیر سوال می‌برد، خلاصه گردد،معلوم است که خانواده‌ها هیچ گامی‌برای بهبود اوضاع روابط دختر و پسر بر نخواهند داشت.و منطقی هم نیست که هیچ پدر یا مادری با این وضع ارتباطی امروزی دختر و پسر موافق باشد.
 
7-   در چه محدودی زمانی تمایل افراد به این روابط افزایش می‌یابد؟چرا؟
نیاز به تعامل اجتماعی بین دو جنس در تمام دوران زندگی وجود دارد چون این یک نیاز انسانی و اجتماعی و جامعه مدنی است. چون هیچ انسان سالمی‌به تنهایی و دور از اجتماع قادر به ادامه حیات نیست.اما رشد بعضی نیاز‌ها در جامعه ما گاهی قارچ گونه می‌شود؛یعنی نیاز بتدریج در طول زمان بدون پاسخ مانده و سرکوب گردیده و بلاخره روزی بدون رعایت هیچ معیار اخلاقی و اجتماعی و شرعی و بدون برنامه و با عجله و شتاب سر از خاک بیرون می‌آورد و همانی میشود که در مورد نوجوانان حدود 15 الی 17 ساله بیشتر مشاهده می‌کنید.
 
8-   آیا روابط بین دختر و پسر می‌تواند بر جامعه اثر مثبت یا منفی بگذارد چگونه؟
روابط اجتماعی سالم میان دختر و پسر مورد نظر ما موجب رشد و تعالی فرهنگی و تقویت     بنیان‌های عقیدتی و فکری نوجوانان و جوانان و بلاخره رشد و ترقی همه جانبه جامعه می‌باشد. اما اگر این روابط از نوع بی برنامه ، خام و رشد نایافته امروزی باشد زیانهایش برای جامعه و خانواده و بنیان‌های اعتقادی جامعه همان است که می‌بینید.
 
9-   آیا راهی وجود دارد که بشود؟ این نیاز را تعدیل کرد؟
در این مورد به نظر من نیاز را نباید تعدیل کرد بلکه باید آنرا بطور منطقی و قابل قبول شرع و اخلاق پاسخ گفت و برای آن راه حل یا جانشین مناسب ارائه کرد و من خودم در پی یافتن راه حل اخلاقی و شرعی به این معضل بزرگ اجتماعی اقدام به پژوهش نموده ام و به یاری خداوند امیدوارم در انتهای کار حرفی برای گفتن داشته باشم.
 
10-آیا تعدیل این نیاز عواقب سویی هم به دنبال دارد ؟
تعدیل یعنی کاستن این نیاز یعنی سرکوب کردن آن یعنی پاک کردن صورت مسئله تا کسی دیگر آنرا نپرسد؛اما آیا چنین نیازی به راحتی دست از سر انسان برمی‌دارد؟ مثلاً کسی که شدیداً گرسنه است شما می‌توانید برایش بگویید فعلاً کمی‌آب بخور مشکلت حل می‌شود؟
عواقب تعدیل و تغییر و سرکوب نیاز به روابط سالم اجتماعی دختر و پسر عبارتند از:

1.به خطر افتادن بنیان خانواده‌های دختر و پسر به علت رفتار‌های خام و انحرافی و هدایت نشده

2.ضعف پایه‌های اعتقادی به خاطر نگرفتن راه حل‌های ایدئو لوژیک مناسب برای روابط سالم بین دختر و پسر

3.انواع بیماریها و فشار‌های روحی و روانی برای هر دو جنس

4.پوچ گرایی و از خود بیگانگی برای هر دو جنس

5.جستجوی راه حل‌های غیر اخلاقی و غیر شرعی برای رفع نیاز‌های واپس زده و سرکوب شده

6. کاهش فعالیت جسمی‌و ذهنی و افت تحصیلی برای نوجوانان و جوانان

10-  آیا می‌توان این رابطه را قانونمند کرد ؟ چه طور؟
بلی با اتفاق نظر و روشنگری عالمان و دانشمندان دینی و علمی‌و اجتماعی برای هر مشکلی میتوان راه حل پیدا کرد بخصوص که دین مبین اسلام برای تمام جنبه‌های زندگی و تمامی‌دوران زندگی انسان برنامه جامع دارد به شرطی که تفسیر روشنگر و غیر شخصی و مطابق با نیاز‌های زمانه از احکام کلی اسلام ارائه گردد و رشد فکری لازم در جامعه برای بر قراری روابط اجتماعی سالم برای هر انسانی و از هر جنسی فراهم گردد.
11- راه حل شما چیست؟

-بر رسی و تبیین علل و فلسفه وجودی روابط اجتماعی سالم دختر و پسر جهت رشد و تعالی دینی و اخلاقی و فرهنگی جامعه .

– رشد فکری و تقویت پایه‌های اعتقادی و مذهبی مردم و خانواده‌ها جهت برقراری شرایط اجتماعی لازم برای روابط اجتماعی سالم

-تعریف دقیق ، جزئی و عملیاتی از روابط اجتماعی سالم دختر و پسر

-تمایز بین روابط اجتماعی سالم دختر و پسر با دوستی‌های عمیق و افراطی و انحرافی

-تطبیق دقیق روابط اجتماعی سالم تعریف شده با تفسیر روشن و به روز موازین دینی و مذهبی و اخلاقی جامعه

-بررسی و ارائه طریق برای علل انحراف روابط دختر و پسر به دوستی‌های افراطی و انحرافی