لوازم آرایشی

لوازم آرایشی

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

یكصد خصوصیت رفتاری در بین افراد موفق

مجموعه : دانستنی ها
یكصد خصوصیت رفتاری در بین افراد موفق
(تمامی موفقان جهان ؛  بنوعی در رفتار با هم مشترك هستند)
  «  شما گاهی فكر میكنید كه ؛ مثلا : اخلاق  این شخص چقدر شبیه خودم و یا  فلان شخص است »
لطفا سر فرصت كافی  و با دقت ؛  نكا ت ذیل را بخوانید و در مقایسه با  خودتان ؛ به هر موضوع یك  ٪  یا امتیاز دهید :
                         «   یكصد خصوصیت رفتاری در بین افراد موفق   »

1-     بخداوند ایمان دارند  و معتقدند كه ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شكست و در همه حال شاكر خداوند هستند .

2-     دارای اهداف مشخص هستند .

3-     همیشه در پی فرصت های مناسب هستند .

4-     دارای روحیه مداومت و پشتكار هستند .

5-     در اثر بروز مشكلات متوقف نمیشوند .

6-     با متخصص مشورت مینمایند .

7-     تسلیم مشكلات نمیشوند و سخت كوش هستند .

8-     در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند .

9-     از غیر ممكن حرف نمی زنند .

10-  می دانند كه چه می خواهند.

11-  حاكم بر سرنوشت خود هستند .

12- محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمیدانند .

13- دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند .

14-  در پی  رسیدن به هدف خود ؛  راه بازگشتی را قرار نمیدهند ؛ شاید راه را عوض كنند ولی هدف را هرگز .

15-  به رویا های خود جامه عمل میپوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را  نمیدهند .

16-  به گفته های بیجای  ؛ این و آن آنچنان توجه نمیكنند .

17- در لحظات بحرانی ؛ بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند .

18-  ذهنشان در شرایط باور است .

19- خوب گوش میدهند و راهكارهای مناسب را پیدا میكنند.

20-  عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی است .

21-  معتقد هستند كه  با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت میرسد .

22-  عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگهمیدارند .

23-  از نیروی دیگران نیز استفاده میكنند ؛ با شرایط  منصفانه .

24-  دیگران را تشویق میكنند و مورد احترام و عشق و محبت  و تقدیر و یاری  ؛ قرار میدهند .

25-  از حسادت  و خود خواهی به دور هستند .

26-  از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند .

27-  عاشق رشد و اوج هستند .

28-  پیروز میشوند چون باور دارند .

29-  اشخاصی با احساس و هیجانی هستند كه خوب خود را كنترل میكنند .

30-  معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است .

31-  در ابتدای كار حساب میكنند كه ؛ پاداش كار به تلاشش می ارزد ؟.

32-  ریسك میكنند و منتظر برنامه قطعی و 100% نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمیكنند و  معتقد هستند كه ذهن نیمه هشیارشان  ؛ نقشه را طراحی میكند .

33-  ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود .

34- معتقدند كه تمامی موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزی شكست خورده بودند .

35- میدانند كه جواب سوالات خود را ؛ از كجا تهیه كنند .

36- میتوانند یك گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع كنند .

37-  موفقیت را یك عادت میدانند .

38-  با كسانی همكاری میكنند كه با سختی ها كنار نمیایند .

39-  ذهن خود را ماهیچه میدانند و مانند یك ورزشكار تمرین میكنند تا قوی تر شوند .

40-  با اراده راههای محال را پیدا میكنند .

41-  خواسته اشان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند  میگویند.

42-  در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است .

43-  در برابر شكستها ی موقتی ؛ میگویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان میكنند .

44-  معتقد هستند كه رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است .

45-  شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است .

46-  خویشتن را براحتی كنترل میكنند .

47-  احساس انصاف و عدالت  در درون آنهاست .

48-  در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند .

49- دارای برنامه قبلی و عملی هستند .

50-  همیشه از دیگران فعال تر هستند .

51-  دارای شخصیت خوشایند و محترم هستند .

52-  نسبت به اطرافیان ؛ احساس همدلی و همدردی واقعی هستند .

53-  بر تمام جزئیات  امور خویش احاطه دارند .

54-  حتی مسئولیت اشتباهات و نواقص همكاران و پیروان خود را می پذیرند و به گردن دیگری نمی اندازند و دنبال بهانه آوردن نیستند .

55-  براحتی اصول همكاری را رعایت میكنند ؛ و رضایت همكاران و پیروان را بدست می آورند .

56-  همیشه در پی آن هستند كه به دیگران خدمت كنند .

57-  از رقابت نمیترسند و از اینكه دیگری جایشان را بگیرند ؛ واهمه ای ندارند .

58-   موفقیت و زحمات  پیروان  و همكاران را به پای خود نمی نویسند و موفقیت را بین گروه تقسیم میكنند .

59-  بسیار وفادار و صمیمی  هستند .

60-  در دل همكاران و پیروان ؛ ترس و هراس نمی كارند .

61-  به سمت و عنوان ؛ جهت ایجاد احترام ؛ معتقد نیستند .

62-  به وضع ظاهری خود ؛ اهمیت می دهند .

63-  ادب را همچون ؛ خدمات میدانند .

64-  بهای پیشرفت و ترقی را می دهند .

65-  خواسته های خویش را بدون خدشه وارد كردن به حقوق دیگران ؛ بر آورده میكنند .

66-  تنبل نیستند و كار امروز را به فردا موكول نمی كنند .

67-  در انتظار رسیدن زمان مناسب نیستند ؛ زمان مناسب را می سازند .

68-  مشكلات آنها را خسته نمیكند ؛ آنها مشكلات را خسته میكنند .

69-  در تصمیم گیری ها ؛  سرعت عمل دارند و در اجرای آن ؛ تجدید نظر نمیكنند .

70-  به احتیاط بیش از حد ؛ اهمیت نمی دهند .

71-  چشمانشان را باز نگهداشته و نمی ترسند .

72-  برای آینده همیشه پس انداز میكنند .

73-  توسط رفتار خوب بادیگران ؛ رابطه خوب میسازند و از این فرصت ؛ بموقع استفاده میكنند .

74-  صادق هستند و از دروغ متنفر هستند .

75-  همه نقاط ضعف و قدرت خود را میدانند و همیشه در پی اصلاح و تقویت آن هستند .

76-  برای اهداف خود زمان تعیین میكنند .

77-  فرق خود باوری و خوستائی را میدانند .

78-  تعادل رفتاری خود را خوب حفظ میكنند .( ظاهرشان نشان نمیدهد كه دارا هستند و یا ندار ) .

79-  تفاوت حیا و نجابت  را با كمروئی ؛ خوب میدانند .

80-  اهل تكبر نیستند و میدانند كه مثلا :  فروشنده ای كه متكبر باشد ؛ مشتری های خود را از دست میدهد ویا…….. .

81-  دیگران را بزرگ میكنند .

82-  در برخورد اول اثر خوبی بر روی طرف مقابل میگذارد .

83-  كسی با انها ؛ احساس ناراحتی نمی كند .

84-  بخشنده هستند ؛  هم نسبت به خود و هم دیگران .

85-   از افراد منفی دوری میكنند .

86-  تا حدودی شوخ طبع هستند .

87-  برای جدی بودن ؛ از اخم  استفاده نمی كنند .

88-  در مقابل ضعیف تر از خود مغرور نیستند و در مقابل بالا دست خود ذلیل نیستند و ادب را رعایت میكنند  .

89-  اكثرا ؛ افراد سختی كشیده  هستند و در ناز و نعمت نبوده اند .

90-  خوب بلدند كه از خودشان دفاع  و مراقبت كنند .

91-  از تنهائی حوصله اشان سر نمیرود .

92-  خنده رو هستند و قاطع .

93-  به انچه میدانند ؛ جدا  عمل میكنند .

94-  در باره دیگران كمتر حرف میزنند و متقابلا در رابطه با طرحهای بزرگ سخن میگویند .

95-  سعی میكنند كه دانش و اطلاعات  خود را به روز رسانند .

96-  وعده و قول بیخود به كسی نمیدهند .

97-  علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال كاشت هستند .

98-  در اموری كه به شخص دیگری مربوط است ؛ بیخود تصمیم گیری  نمیكنند .

99-  در ندانسته هایش ؛ براحتی میگوید كه نمیدانم و لازم بداند پس از آن تحقیق میكند .

100-  بدنبال هدر نمودن وقت و وقت كشتن نیست و قدر زمان را خوب میداند .

  اگر شما تمام این موارد را در خود ویا شخصی دیدید ؛ شما یا او؛  لایق رهبری هستید.