عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عصبانیت و ممانعت\”اوباما\” از روبوسی همسرش با برلوسکونی!

مجموعه : مجله خبری روز
عصبانیت و ممانعت\”اوباما\” از روبوسی همسرش با برلوسکونی!
زمانی که روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای عضو گروه 20 در آمریکا با یکدیگر ملاقات می‌کردند و همسران آنها نیز به رو بوسی با هم می‌پرداختند، عکس العمل رییس جمهور آمریکا در قبال نخست وزیر ایتالیا جالب بود.

پس از آن که مقامات گروه 20 با همسر اوباما دست دادند و با وی روبوسی کردند، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز نزدیک اوباما شد، قصد داشت با همسر رییس جمهور آمریکا نیز دیده بوسی کند که با عکس العمل وی روبرو شد و میشله اوباما نیز سعی کرد برلوسکونی را دور از خود نگه دارد و به دست دادن با او کفایت کند. این صحنه مورد توجه گسترده عکاسان و خبرنگاران قرار گرفت.

ظاهرا اوباما با توجه به سابقه برلوسکونی مبنی بر رسوایی های اخلاقی، ترجیح داد که بر خلاف سیاستمداران قبلی که با همسرش رو بوسی کردند، مانع از رو بوسی برلوسکونی و همسرش شود.