عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

100 كالری بیشتر در روز=18 كیلو اضافه وزن

اگر فردی روزانه فقط 100 كالری بیش از نیاز مصرف كند، طی 10 سال 18 كیلوگرم اضافه وزن پیدا می‌كند در حالی كه بسیاری از افراد روزانه به مراتب بیش از این میزان كالری اضافه دریافت می‌كنند.