اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سی و هفتمین بانك آمریكایی اعلام ورشكستگی كرد

مجموعه : مجله خبری روز
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز ، سازمان بیمه پس اندازهای بانكی آمریكا اعلام كرد ، بانك لینكلن وود در زمان اعلام ورشكستگی 214 میلیون دلار دارایی و 202 میلیون دلار پس انداز در اختیار داشته است .
ورشكستگی این بانك بیش از 83 میلیون دلار برای سازمان بیمه پس اندازهای آمریكا هزینه در بر خواهد داشت . بانك ریپوبلیك شیكاگو موافقت خود را با خرید 162 میلیون دلار از داراییهای این بانك اعلام كرده است .
روند ورشكستگی بانكهای آمریكایی از سال 2009 شتاب زیادی به خود گرفته است و بحران مالی و اقتصادی 18 ماهه آمریكا بسیاری از بانكهای این كشور را با چالشهای زیادی روبرو كرده است . طی سال 2008 بیش از 25 بانك آمریكایی اعلام ورشكستگی كردند و تعداد بانكهای ورشكسته این كشور طی سال 2007 به سه بانك رسید .
بانك میوچوال واشنگتن بزرگترین بانك آمریكایی است كه در تاریخ این كشور با ورشكستگی روبرو شده است . این بانك سپتامبر گذشته با 307 میلیارد دلار دارایی اعلام ورشكستگی كرد ..