عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها

مجموعه : دانستنی ها
نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها

اغلب لباس‌ها دارای علائمی هستند که دارای اهمیتی زائد در جهت نگهداری آنها می‌باشند.

چهار علائم بین المللی نگهداری منسوجات به شرح زیر می‌باشد:

دایره: خشک شویی

تشت: درجه حرارت آب، امکان اتو کشی

مثلث: استفاده از مواد سفید کننده محتوی کلر

(×) بر روی هر یک از این علائم نشانه آن است که کالای مورد نظر تحمل مورد علامت گذاری را ندارد.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  نقش تشت با شماره‌هایی درون آن به این معناست که لباس را می توان تا آن درجه حرارت شست.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  شماره دو رقمی که در تصویر درج می شود نمایشگر درجه حرارت آب بر حسب سانتی گراد است.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  نقش دست در داخل تشت آب به این معناست که لباس را باید فقط با دست بشویید نه به وسیله ماشین. 
 

تصویر اتو: مشخص کننده درجه حرارت اتو می‌باشد.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  اگر در وسط بدنه اتو یک نقطه وجود داشته باشد یعنی فقط اتوی سرد به کار ببرید.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  اگر بر روی بدنه اتو دو نقطه وجود داشته باشد یعنی درجه حرارت اتو باید متوسط باشد.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  اگر بر روی بدنه اتو سه نقطه وجود داشته باشد یعنی اتوی داغ به کار ببرید.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  نقش یک مثلث به این معناست که میتوان از ماده سفید کننده استفاده کرد.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  البته اگر روی تصویر مثلث علامت ضربدر کشیده شده باشد معنای آن این است، از بکار بردن ماده سفید کننده خودداری شود.

برای خشک کردن لباس نیز علائمی وجود دارد که بهترین طریق خشک کردن لباس را نشان می‌دهند.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  الف- این تصویر نشانگر آن است که لباس روی طناب خشک شود.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  ب- این تصویر نشانگر آن است که لباس باید بدون چلانیدن خشک شود.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  ج- تصویر مقابل یعنی لباس روی سطح مسطحی پهن شود تا خشک شود.

 نکاتی راجع به برچسب‌های مراقبتی لباس ها  چ- این علامت به این معناست که لباس باید با چرخاندن در ماشین خشک شود.