لوازم آرایشی

لوازم آرایشی

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی

بلیط هواپیما

چند شغله بودن مسئول مبازره با دو شغله ها !

مجموعه : مجله خبری روز
چند شغله بودن مسئول مبازره با دو شغله ها !
به گزارش جهان ،خیلی ها در آن زمان معتقد بودند این برخورد ها مقطعی خواهد بود و نتیجه ای در بر نخواهد داشت اما معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری فراوانی برای مقابله با این پدیده در دستگاههای اجرایی و بخصوص سازمان تربیت بدنی از خود بروز داد و حتی بحث دادگاهی کردن افراد دو شغله بویژه چهره های ورزشی هم مطرح شد .

وی از ارسال پرونده دوشغله های ورزشی به دادسرای کارکنان دولت خبر داده بود و اینکه مساله دوشغله بودن با ورزش آغاز شده اما قطعاً به ورزش ختم نخواهد شد. به گفته وی مساله دوشغله ها مساله زمین مانده قانون در کشور بود که سازمان بازرسی قصد دارد به تدریج این موضوع را رفع کند.

این درحالی است كه یکی از متولیان مبارزه با پدیده دوشغلی این روزها خودش از چند شغله بودن رنج می برد نامبرده در حال حاضر تعدادی پست اجرایی را اشغال كرده و به گفته مدیران آن مجموعه این همه پست و عنوان برای ایشان پست دوم محسوب نمی شود .
بخشی از مسئولیت های نامبرده عبارت است از:
-معاونت یک نهاد نظارتی در كشور
– رئیس یک موسسه فرهنگی
– مشاور یکی از وزرای دولت دهم
-عضو كمیته پژوهش های سیاسی یک سازمان دولتی
– مدیر گروه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز
– عضو شورای اجتماعی یکی از وزارت خانه ها
– عضو گروه غرب شناسی یک پژوهشگاه و همچنین عضویت در یک مركز مطالعاتی و تحقیقاتی مهم کشور
– عضو مركز مطالعات حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه
– مدیر مسئول یک فصلنامه پژوهشی
– مسئولیت در ستاد سیمرغ