عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

برخورد دو قطار در هند

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388


اعتراض ژاپنی های ساکن لندن به صدور مجوز صید دلفین توسط دولت ژاپن

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 رونمایی از مجسمه ملکه انگلیس توسط خودش

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 خستگی اسقف های حاضر در جلسه سخنرانی پاپ بندیکت شانزدهم

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 راهبان بودایی در حال صرف خوراکی

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 در صورت ادامه یافتن حفره لایه اوزون، باید درون این کیسه ها رفت

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 اهدا موز به میمون های گرسنه تایلند

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 بدرقه پسر بچه افغان توسط سربازان آمریکایی

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 دستگیری یک مرد فلسطینی توسط پلیس

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 شالیکار اندونزیایی

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 آکواریوم بزرگ ترکیه

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 قورباغه کاستاریکایی

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 آتش سوزی در ساختمان وزارت خارجه در غنا

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388

 بدون شرح!

عکسهای دیدنی روز سه شنبه : 5 آبان 1388