ترفندی برای فرستادن تم از طریق بلوتوث در گوشی های نوکیا

دوستان این ترفند رو برای ارسال تم از طریق بلوتوث تجربه کنید ..
1- باید توسط یك explorer به آدرس زیر در مموری كارد بروید: e:Systemskins سپس تمی كه میخواهید را بفرستید. هر تم معمولا از 3 فایل تشكیل شده و هر فایل را جداگانه می فرستید(توجه: هر تم با اسمی بجز اسم خود نصب می شود)
2- سپس در گوشیه دیگر كه برای آن این تم را فرستاده اید توسط یك explorer در یك فولدر با همین نام در e:Systemskins بسازید. پس از ساختن فولدر تمی كه در inbox است را بردارید و در این فولدر paste كنید.