اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

8 دلیل اشتباه برای عاشق شدن و ازدواج

8 دلیل اشتباه برای عاشق شدن و ازدواج
هشت دلیل اشتباه برای عاشق شدن و ازدواج :

1- فشار (سن ، خانواده ، دوستان و غیره )

وقتی كه نه از روی مصلحت ، بلكه از روی اجبار از جانب خود و یا دیگران كسی را انتخاب میكنید، نیروی خود را از دست میدهید و پایان بدی را برای داستان عشقی خود به جان میخرید .

2- تنهائی و استیصال
وقتی كه احساس تنهایی میكنید و به تنگ آمده اید ، احتمال آن كه انتخاب های ضعیفتری بكنید ، بالا میرود و در نهایت از روابطی سر در خواهید آورد كه ارضاء كننده نیست .

3- گرسنگی جنسی
با گرسنگی جنسی ممكن است به كسی علاقمند شوید كه حتی چندان نیز برایتان جذاب نیست .شما فقط كسی را میخواهید (هر كسی) كه بتوانید با او رابطه جنسی داشته باشید .

4- بی توجهی به زندگی خود
اگر حدس میزنید كه از روابط به منظور اجتناب از پرداختن به زندگی خود استفاده كرده اید دچار اشتباه شده اید چون در طول زندگی مشترك لازم است به سوی خود بازگردید و مسولیت پذیر باشید .

5- اجتناب از بزرگ شدن
عده ای بخاطر نواقص احساسی و عاطفی و . . . گذشته خود عاشق میشوند و ازدواج میكنند تا طرف مقابلشان نواقص كودكیشان را بر طرف كند . این افراد با این عمل خود مسولیت پذیری را از خود منع میكنند و از طرف مقابل توقع دارند تا نقش پدر و یا مادر را برای آنها بازی كند كه ممكن است بزودی موجب خسته شدن طرف

مقابل شود .ضمن اینكه هر رابطه صحیح الزاماً بخودی خود التیام بخش هم خواهد بود اما با توقعات نابجا عاشق شدن عواقب خوبی ندارد .

6- احساس گناه
زمانی كه ادامه یك ارتباط باعث بوجود آمدن این احساس میشود كه اگر ازدواج نكنم گناه كرده ام و به طرف مقابل ضربه خواهد خورد ، ازدواج شما نه بخاطر مصلحت بلكه بخاطر فرار از احساس گناه بوده و در آن حال یك طرف نقش ناجی را بازی خواهد كرد كه با مصلحت ازدواج منافات دارد .بر اساس نظر نویسنده كتاب روابط خارج از حد

معقول قبل از ازدواج كاملا مردود است (مخصوصاً روابط جنسی).

7- پر كردن خلاء های احساسی و روحی
یك ازدواج حقیقتاً سالم ، حس قدردانی دو طرف در گیر در رابطه را نسبت به همه شگفتیها و رازهای خلقت بالا میبرد و كمك میكند زخمهای دوران گذشته را التیام ببخشند اما زمانی كه این احساس به حد خلاء برسد برای طرف مقابل آزار دهنده خواهد شد .

اگر احساس تهی بودن میكنید ، هیچ شخصی صرف نظر از اینكه چقدر هم شما را دوست داشته باشد قادر نخواهد بود خلاء روحی شما را پر كند .

نكنه ای كه من با توجه به فرهنگ كشور خودمان به موارد بالا اضافه میكنم

8 – رابطه معامله گونه و شبه عاشقانه

زمانی كه برای برقراری یك ارتباط یك طرف با این فرض كه علاقه اش خارج از وصف است خارج از روح تقابل و تعادل اقدام به پرداخت میكند(مالی و غیر مالی)تا بتواند امكان بوجود آمدن ارتباط را بوجود بیاورد دیگر نباید اسم آن ارتباط را عشق گذاشت بلكه ارتباطی بر اساس قانون تجارت بوده و جنبه معامله گونه آن بر رابطه سایه میاندازد

بنابر این میتوان انتظار داشت در هنگام مشكلات كه گذشتها باید بمیان بیاید این رابطه جنبه ی معامله گونه اش به بروز برسد و ارتباط را ناكام كند .

اما دلیل صحیح برای عاشق شدن و ازدواج چیست؟

از نظر نویسنده كتاب زمانی بهترین رابطه عشقی فراهم میشود كه فرد از درون خود از عشق سرشار است و دوست دارد دیگری را در احساس دوست داشتن خود سهیم كند همچنین در تعامل رابطه عاشقانه، رابطه دانشگاهی برای آموختن و كاملتر شدن است .این رابطه زمانی رخ میدهد كه فرد در درون خود به كمال نسبی رسیده باشد تا خود را

بشناسد و بدور از احساسهای منفی نامبرده شده در پی یك رابطه سالم باشد .

این سرشار بودن یك ارتباط است كه موجب موفقیتش میشود نه تهی بودن آن .

احساس متقابل عشق رفتارتان را بسوی خودتان منعكس میكند و شما را با ترسها ، ضعفها ، خودخواهی ها، سستیها ، محدودیتها و برنامه ریزیهای احساسی و غرورتان روبرو میكند و فرصتی برای بازنگری و اصلاح فراهم میكند .

روابط میتوانند بزرگترین منبع درد یا بزرگترین آموزگارتان باشند .