اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

منشاء آب در ماه شناخته شد

منشاء آب در ماه شناخته شد
شواهد به دست آمده از برخورد مدارگرد LCROSS ناسا نشان می دهد آب کشف شده در ماه بیشتر به واسطه برخورد ستاره های دنباله دار به وجود آمده است و بادهای خورشیدی نقش کمی در تولید آن داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه اکتبر دو برخورد با ماه صورت گرفت که تصاویر به ثبت رسیده از این دو برخورد نشانه های غیر قابل انکاری از وجود آب در ماه را در بر داشته است. ماموریتهای پیشین نیز نشانه های کوچکی از وجود این ماده را نمایان ساخته بود اما منبع این نشانه ها آشکار نبودند. یکی از نظریات ارائه شده احتمال جفت شدن اتمهای هیدروژن و اکسیژن موجود در خاک ماه تحت تاثیر بادهای خورشیدی است که در نتیجه هیدروکسیل و آب تولید خواهد شد.

اما اکنون شواهد جدید توضیحاتی دیگر را در رابطه با منشا این آب ارائه کرده است که در برخورد ستاره های دنباله دار ریشه دارد اولین شواهد از عناصری به دست آمده اند که به سرعت تبخیر می شوند، یا فرار هستند. مدارگرد LCROSS مقادیر قابل توجهی از مواد فرار حاوی کربن و هیدروژن مانند متان و اتانول را کشف کرد، در واقع این گونه به نظر می رسد که این مدارگرد با منبع بزرگی از مواد فرار برخورد کرده است.

به گفته دانشمندان این مواد به احتمال زیاد میلیاردها سال پیش، زمانی که از ذرات به جا مانده از برخورد جرمی در ابعاد مریخ با زمین به وجود آمده، در فضا سرگردان شده اند. در واقع انتظار می رود آبی که تحت تاثیر فعل و انفعالاتی با بادهای خورشیدی به وجود آمده خالص و بدون مواد فرار باشند و به همین دلیل منشا آب کشف شده نمی تواند در دل بادهای خورشیدی نهفته باشد.

اما ستاره های دنباله دار که مصبب بسیاری از جراحتهای کره ماه به شمار می روند گلولها های یخی کثیفی هستند که از مقادیر زیادی مواد فرار برخوردارند، در صورتی که بتوان تاریخ آب کشف شده در ماه را تعیین کرد، می توان اطلاعات زیادی در رابطه با تاریخچه ستاره های دنباله دار ماه طی چند میلیارد سال اخیر ارائه کرد.

دسته بعدی شواهد که ارتباط میان ستاره های دنباله دار و آب کشف شده در ماه را آشکار می کند به مقدار آبی باز می گردد که در کره ماه کشف شده است زیرا بادهای خورشیدی تنها قادر به تولید مقادیر اندکی از آب در سطح ماه بوده اند و در صورت تولید شدن این ماده تحت تاثیر بادهای خورشیدی، آب به وجود آمده تنها یک درصد از کل خاک ماه را تشکیل می دهد. این در حالی است که تخمینهایی که تا کنون از اطلاعات بررسی شده ارائه شده است نشان از تمرکز بالایی از آب در خاک ماه دارد.

جدا از نشانه های ارتباط میان آب و ستاره های دنباله دار، حضور مواد فرار در ماه در جلسه این هفته گروه تحلیل اکتشافات ماه که میان 160 دانشمند ماه شناس به منظور بررسی اطلاعات به دست آمده از ماموریتهای اخیر ناسا در هیوستون برگزار شد، هیجان خاصی به وجود آورد زیرا این مواد منابع ارزشمندی برای سفرهای فضایی انسان به این کره و سیاره های دیگر به شمار می روند در حالی که آب برای بقا در ماه بسیار حیاتی است، هیدروژن آن نیز برای استفاده در سوخت رسانی راکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بر اساس گزارش تلگراف، احتمال یافتن ترکیباتی مانند اتانول و متان که می توان از آنها به عنوان سوخت استفاده کرد پروژه بازگشت فضانوردان به ماه را از نظر اقتصادی تحت پوشش قرار خواهد داد به گفته "نوا پترو" از مرکز پروازهای فضایی گودارد در مریلند، پروژه LCROSS بلیط برگشت به ماه را در دست فضانوردان ناسا قرار داده است.